Aziz ve celil olan Allah faizi haram kıldı ki ihsanda bulunmak ortadan kalkmasın. Vesail’uş-Şia, 12/425/10 İmam Muhammed Bâkır (a.s)

(Muharrem Ayı) Aşura Ziyareti (2) (03/09/2019)

(Muharrem Ayı) Aşura Ziyareti (2) (03/09/2019)