“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.” Gafir, 39

Ramazan Fıkhı 11. Bölüm / Orucu Bozan Şeyler Nelerdir? 4

Ramazan Fıkhı 11. Bölüm / Orucu Bozan Şeyler Nelerdir? 4