Ey Ademoğlu eğer dünyadan sana yetecek kadarını istersen ondan çok azı bile sana yeter, ama eğer sana yetenden daha fazlasını istersen onun tamamı bile sana yetmez.Kafi, c. 2, s. 138 İmam Ali (a.s)

İnsanın Değeri – Ahlak ve Erdemler 7. Bölüm

İnsanın Değeri – Ahlak ve Erdemler 7. Bölüm