Her kim ölünceye kadar sürekli Hacc’ı ertelerse Allah onu kıyamet günü Yahudi veya Nasrani (Hıristiyan) olarak haşreder. el-Bihar, 77/58/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 3- (23/04/2019)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 3- (23/04/2019)