Allah azze ve celle’ye yeryüzünde en sevimli gelen amel duadır. İbadetlerin en üstünü ise iffettir. (Bihar’ul Envar, s.93, s.295) İmam Ali (a.s)

İmam Rıza’nın (a.s) Şehadeti

İmam Rıza’nın (a.s) Şehadeti