Dünya bir andır; o halde onu itaatle geçirin. el-Bihar, 77/164/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

O’nun İzinde 17. Bölüm / Kendi Şiirlerinde Hz.Ebu Talib’in İmanı

O’nun İzinde 17. Bölüm / Kendi Şiirlerinde Hz.Ebu Talib’in İmanı