Misafir rızkını getirir, ev halkının günahlarını götürür. el-Bihar, 75/461/14 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Musa Kâzım (as)’dan Rivayetler

İmam Musa Kâzım (as)’dan Rivayetler

Hikmetin alameti düşüncedir.

Hikmetin bineği tevazudur.

Ailesine ve kardeşlerine iyi davranan kimsenin ömrü uzun olur.

En değerli insan dünyaya hiç değer vermeyen kimsedir.

Akıllı insan eğilimli bile olsa yalan söylemez.

Dünya sarayı  deniz gibidir ve susuz insan ondan nekadar içerse içsin daha da susar.

Dindar insanlarla meşveret dünya ve ahiretin asaletidir.

Düşünce ve tedbir hayatın yarısının bir bölümüdür.

Herkes hergün kendi amellerinin hesabını yapmazsa bizden değildir.

Öfke kötülüğün anahtarıdır.

En kamil mümin, müminlerin en ahlâklısıdır.

İmam Musa Kâzım (as) Hakkında Rivayetler

Vasiyet

Hişam bin Hukkam’a İmam Musa Kâzım (as)'ın vasiyeti şöyleydi: Bir kimse toplantıda oturduğu zaman şu üç huya (karaktere)  sahip olmazsa aptaldır:

 1- Nezaman soru sorsalar cevap veren,

 2-İnsanların söyleyecek birşey bulamadığı zaman konuşan kimse,

 3- Toplantının yararına olmayan görüş bildirmesi.

İnsanların İlmi

İmam Musa Kâzım (as) şöyle buyuruyor: İnsanların ilmini dört şeyde buldum. Birincisi Allah’ı tanıması. İkincisi senin için ne yaptığı bilmen. Üçüncüsü senden ne istediğini bilmen. Dördüncüsü seni dinden neyin çıkaracağını bilmendir.

Günlerin Değeri

Tüm masumlar ve temiz imamlar günlerin ve zamanın değeri üzerinde durmuşlardır. İmam Musa Kâzım (as) vaazlarında şunu hatırlatmaktadır: İki günü aynı olan kimse ziyandadır. İkinci günü ilk gününden kötü olan kimse melundur. Kendisinde fazlalık görmeyeneksiklik içerisindedir ve eksikliğie doğru giden için ölüm yaşamdan daha iyidir.

Mükemmel Örnek

Hakikatı arayan insanlar için İmam Musa Kâzım (as) mükemmel bir örnektir. Onur, cesaret, cömertlik gibi sıfatlara sahip idi. Kendi zamanında en dindar en bilgili kişiydi. Bu vasıflarıyla her zaman Allah korkusundan ağır teheccüd ve ibadetle meşgüldü.

 İmam’ın İlmi

Aynı halde İmam Musa Kâzım (as) büyükbabası ve temiz ecdadının faziletleri ve ilimiyle süslenmişti. Düşünürlerin ve ravilerin pek çoğu ondan rivayetler getirmişlerdir. Bilimin çeşitli kollarında- dini ve dini olmayan bilimler- ondan aydınlatıcı ve yol gösterici rivayetler kalmıştır.

İmam’ın Duası

İmam Musa Kazım (as)’ın çok fazla okuduğu dualardan bir tanesi şöyleydi:

«اللّهُم اِنّي اَسئَلُکَ الراحَه عِندَالمَوتِ وَالْعَفوِ عِندَالحِساب

İmam tüm bu dindarlığı, takvası ile Allah’ın huzurunda tövbe ederek bağışlanma diliyor nasıl oluyorda biz insanlar gaflet içinde olabiliyor işlerimizin ve çalışmalarımızın sonuçlarından korkmuyoruz.