“Akıl, ilim ve tecrübeyle artan bir içgüdüdür.” Gurer’ul-Hikem, 1717 İmam Ali (a.s)

Hakkı Batldan Ayıran İlahi Hutbe

Hakkı Batldan Ayıran İlahi Hutbe

  Bu Hutbeyi, Muaviye ile Sulh Yaptıktan Sonra Muaviye'nin, 'Bizim Faziletlerimizi  Anlat' Demesi Üzerine İrad Etmiştir.

  Allah'a hamd-u sena, Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selamdan sonra şöyle buyurdu: Beni tanıyan, kim olduğumu biliyor, ama tanımayan bilsin ki ben Resulullah'ın oğlu Hasan'ım. Ben, beşir ve nezir (müjdeleyici ve korkutucu) olan Peygamber'in oğluyum. Ben, risalet makamına seçilen Mus­tafa'nın oğluyum. Ben, meleklerin kendisine salavat gönderdiği kimsenin oğluyum. Ben, bu ümmetin kendisiyle şereflendiği kimsenin oğluyum. Ben, Allah tarafından kendisine Cebrail'in elçi (olarak nazil) olduğu kimsenin oğluyum. Ben, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber'in oğluyum. [Allah'ın rahmeti O'na ve O'nun Ehl-i Beyt'ine olsun.]Muaviye (İmam Hasan'a karşı olan) düşmanlığını ve hasedini gizlemeye tahammül edemeyip; Ey Hasan! Hurmayı bize tarif et. dedi. İmam aleyhi's-selam şöyle buyurdu: Evet, ey Muaviye rüzgar onu aşılar, güneş şişirir, ay renklendirir, sıcaklık olgunlaştırır, gece soğutur. Sonra İmam aleyhi's-selam önceki sözüne dönerek şöyle devam etti: Ben, duası reddolunmayan (müstecab-üd da've olan) kimsenin oğluyum. Ben, Rabbine olan yakınlığı iki yay kadar ya da daha az olan kimsenin oğluyum. Ben, itaat edilen şefaatçinin oğluyum. Ben, Mekke ve Mina oğluyum. Ben, Kureyş'in, kendisine istemeden boyun eğdiği kimsenin oğluyum. Ben, uyanlarının saadete kavuştuğu, yalnız bırakanlarının ise bedbahtlığa uğradığı kimsenin oğluyum. Ben, bütün yeryüzü kendisi için temizleyici ve secde yeri kılınan kimsenin oğluyum. Ben, kendisine ard arda gök haberleri gelen kimsenin oğluyum. Ben, Allah'ın bütün pislikleri kendilerinden gidererek tertemiz kıldığı kimselerin oğluyum.Muaviye: Ey Hasan! Nefsinin seni hilafet arzusuna sevkettiğini zannediyorum. dedi.İmam Hasan aleyhi's-selam, onun bu sözüne şöyle karşılık verdi: Yazıklar olsun sana ey Muaviye! Halife ancak Resulullah salla'llahu aleyhi ve alih'in sünneti üzerine hareket edip, Allah'ın emrine uyan kimsedir. Yemin ederim ki, hidayet nişaneleri ve takva işaretleri bizleriz.Sen ise ey Muaviye, sünnetleri imha edip bid'atları ihya eden, Allah'ın kullarını köle ve Allah'ın dinini oyuncak edinen bir kimsesin. Kazandığın bunca şan ve şöhreti Allah değersiz ve sönük kılmıştır. Yaşadığın geçici bir hayattır, onun veballeri ise sana kalacaktır. Ey Muaviye! Andolsun Allah'a ki, O, Cabulka ve Cabulsa isimlerinde, biri doğuda diğeri de batıda olan iki şehir yaratmış ve ceddim Resulullah salla'llahu aleyhi ve alih'ten başkasını peygam­ber olarak onlara göndermemiştir. Sonra Muaviye: Ya Eba Muhammed! Kadir gecesi hakkında bize bilgi ver. dedi; İmam Hasan, İşte bu gibi şeyleri sor, buyurarak şöyle devam etti:Allah yedi gök ve yedi yer yarattı. Cinleri ve insanları da yediden yarattı. Kadir gecesini de (Ramazan ayının) yirmi üçüncü gecesinden yirmi yedinci gecesine kadar olan geceler arasında araman gerekir. Daha sonra İmam aleyhi's-selam yerinden kalktı.