Şüphesiz Allah haya, hilim, iffet ve sakınganlık sahibi kimseyi sever. el-Kafi, 2/112/8 Hz. Muhammed (s.a.a)

Din Nedir (1)