Ümmetimden hazır ve gayip olanlara tavsiye ediyorum ki Müslüman’ın davetini beş mil öteden de olsa kabul etsinler. Zira bu dinin bir parçasıdır. el-Mehasin, 2/180/1510 Hz. Muhammed (s.a.a)

Sorular ve Cevaplar

Aşura Günü Şehit Olan Peygamber Sahabeleri

Soru İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamında şehitlerden kaç tanesi Allah Resulü’nün (s.a.a) ashabındandı? Kısa Cevap Âşura araştırmacıların yaptıkları tahkikat sonucu, İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleri arasında beş kişinin Peygamber’in (s.a.a) ashabından olduğu ve Âşura kıyamında şehadete eriştikleri meşhurdur. Bu beş kişi şunlardır: Enes b. Haris, Hani b. Urve, Müslim b. Evsece, Habip İbn Mezahir ve Abdullah b. […]

Kufelilerin Hz. Hüseyin’e İhaneti

Soru İmam Hüseyin’i (a.s) öylesine coşku, istek ve bağlılıkla davet eden Kufeliler, ne oldu da birden İmam’ı yalnız bıraktılar hatta İmam’a karşı savaşa giriştiler? Cevap Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle iki soruya cevap vermemiz gerekmektedir: 1. Kufelilerin mektuplar yazarak İmam’ı davet etmelerinin nedeni ne idi? 2. Ubeydullah b. Ziyad, Kufe kıyamını bastırmak için hangi […]

Hz. Zeynep (s.a)

Soru Peygamber Efendimizin (s.a.a) hep Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile ilgili anları, onlara duyduğu sevgisi, muhabbeti, yatarken, otururken, namaz kılarken, camideyken vb. anlatılır. Ancak Hz. Zeyneb ile ilgili buna benzer bir hadis duymadım. Onu okşaması, sevmesi, vb gibi olaylar anlatılmamaktadır. Hz. Zeynep (s.a) Resulullah’ın (s.a.a) vefatından sonra mı dünyaya gelmiştir? Neden onunla ilgili böyle […]

Hz. Hüseyin’in Kıyamı

Soru Neden İmam Hüseyin (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmedi? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmemesinin sebebi hakkında şunları söyleyebiliriz: 1- İmam’ın (a.s) kardeşi ve imamı olan İmam Hasan’ın (a.s) hayatı döneminde Muaviye’yle yaptığı anlaşmaya gösterdiği saygı ve Muaviye’nin de böyle bir anlaşmaya göstermelik olarak yaptığı saygıdan dolayı. 2- İmam Hüseyin’le (a.s) karşı […]

Hz. Hüseyin’in, Rukayye veya Sakine Adındaki Kızları

Soru Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Rukayye veya Sakine adında üç veya dört yaşında Şam’da vefat eden bir kızı var mıydı? Benim bildiğime göre bu konu elimizde bulunan (örneğin el-İrşad) hiçbir kaynak kitabında açık bir şekilde beyan edilmemiştir. Bu konuyu nakleden ilk ravinin kendisi; yani “Kâmil Behayi” nin yazarı bile bu konuyu müphem bulmuş ve bu […]

Her Gün Âşura, Her Yer Kerbela

Soru Birçok kişiden “Her gün Âşura’dır, her yer Kerbela.” hadisinin çok zayıf bir hadis olduğu veya böyle bir hadisin olmadığını duydum. Sizden ricam bu konuda daha fazla bilgi vermenizdir. Bu söz bir hadis ise lütfen onun itibar ve doğruluğunun ne ölçüde olduğunu söyleyiniz. Kısa Cevap Hadis kitaplarında “Her gün Âşura’dır, her yer Kerbela” sözünün masumlara […]

Yezid’in Tövbesi

Soru Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti mi? Tövbe etse bile, acaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Cevap Bu soru iki kısımdan oluşmaktadır. birincisi tarihi bölüm, ikincisi kelami bölüm. İkinci bölüm şu soruları peşi sıra getirmektedir; bu kadar büyük bir cinayet sonrası böyle bir kimse tövbe etme tevfiki bulabilir mi, tövbesi gönülden mi […]

İmam Hasan’ın (a.s) Kıyam Etmeme Sebebi

Soru İmam Hasan (a.s) Emevîlerin aleyhine kıyam edebileceği halde bunu yapmadı ama İmam Hüseyin (a.s) kıyam etti. Bunun nedeni nedir? Kısa Cevap Her tarihi olayı, vuku bulduğu dönemin siyasi durum ve şartlarını göz önüne alarak incelemek gerekir. İmam Hasan (a.s) İmam Ali’nin (a.s) şehit olmasını müteakip halife olduktan sonra, Muaviye tarafından gelecek tehlike ve saldırıyı […]

Matem Tutmanın Felsefesi

Soru Matem ve yas tutmanın felsefesini sormak sizce mantıklı mıdır? Ayrıca Şiaların imamları ve özellikle Hz. Hüseyin için yas tutmasının felsefesi nedir? Cevap Yeni oluşan tahlil ve açıklama eğilimlerini de göz önünde bulundurursak, çağımız insanı her zaman karşılaştığı ve kesin olarak kabul ettiği inançlar hakkında araştırmalar ve incelemelerde bulunmaktadır. Aslına bakılacak olursa, böyle araştırmalar peşine […]

Hz. Hüseyin’in (a.s) Mateminin Önem ve Felsefesi

Soru Hz. Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesi nedir? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesini anlamak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekir: 1. Kur’an değişik âyetlerde yüce insanlar ve din evliyalarının erdem ve ulvî sıfatlarını diri tutmayı vurgulamıştır. 2. Yüce şahsiyetli Şia imamları (a.s) Kerbela hadisesini diri tutmak için matem merasimleri düzenlemeyi, […]

Aşura Günü Şehit Olan Peygamber Sahabeleri

Soru İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamında şehitlerden kaç tanesi Allah Resulü’nün (s.a.a) ashabındandı? Kısa Cevap Âşura araştırmacıların yaptıkları tahkikat sonucu, İmam Hüseyin’in (a.s)... Daha fazla oku

Kufelilerin Hz. Hüseyin’e İhaneti

Soru İmam Hüseyin’i (a.s) öylesine coşku, istek ve bağlılıkla davet eden Kufeliler, ne oldu da birden İmam’ı yalnız bıraktılar hatta... Daha fazla oku

Hz. Zeynep (s.a)

Soru Peygamber Efendimizin (s.a.a) hep Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile ilgili anları, onlara duyduğu sevgisi, muhabbeti, yatarken, otururken, namaz... Daha fazla oku

Hz. Hüseyin’in Kıyamı

Soru Neden İmam Hüseyin (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmedi? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmemesinin sebebi hakkında şunları söyleyebiliriz: 1-... Daha fazla oku

Hz. Hüseyin’in, Rukayye veya Sakine Adındaki Kızları

Soru Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Rukayye veya Sakine adında üç veya dört yaşında Şam’da vefat eden bir kızı var mıydı?... Daha fazla oku

Her Gün Âşura, Her Yer Kerbela

Soru Birçok kişiden “Her gün Âşura’dır, her yer Kerbela.” hadisinin çok zayıf bir hadis olduğu veya böyle bir hadisin olmadığını... Daha fazla oku

Yezid’in Tövbesi

Soru Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti mi? Tövbe etse bile, acaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Cevap Bu soru... Daha fazla oku

İmam Hasan’ın (a.s) Kıyam Etmeme Sebebi

Soru İmam Hasan (a.s) Emevîlerin aleyhine kıyam edebileceği halde bunu yapmadı ama İmam Hüseyin (a.s) kıyam etti. Bunun nedeni nedir? Kısa... Daha fazla oku