Mümin kazancı helal, ahlakı güzel ve batını salim olan, malının fazlasını infak eden ve fazla konuşmaktan sakınan kimsedir. el-Kafi, 2/235/18 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Muhammed Sıddık Minşavi (Mâûn Suresi)

Muhammed Sıddık Minşavi (Mâûn Suresi)

SureBaşlangıç AyetiSon Ayet
(107)

Mâûn Suresi
(11)

(7)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ