“Ahdi bozduklarında Allah onlara düşmanlarını hakim kılar.” el-Bihar, 100/46/3 Resulullah (s.a.a)

Namaz Sonrası Sohbetler – Kur’ani İlkeler

Namaz Sonrası Sohbetler – Kur’ani İlkeler