İnsanın cemaat ile kıldığı bir namazı, kırk yıl evinde kıldığı na¬mazdan daha hayırlıdır. Müstedrek’ül-Vesail, c. 6, s. 446 Hz. Muhammed (s.a.a)

Etiket - cinlerle irtibat

İnsanların Cinlerle İrtibatı

Soru İnsanlar cinlerle irtibat kurabilir mi? Kurabilirse bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Ayrıntılı Cevap Kur’an-ı Kerim cinlerin varlığını teyit ederek, sahip oldukları özellikleri şöyle beyan etmektedir: 1- Cinler, topraktan değil ateşten yaratılmıştır.[1] 2- Bilgileri, algılamaları, hak ve batılı ayırma güçleri, mantıkları ve istidlalleri vardır.[2] 3- Sorumlu varlıklardır.[3] 4- Mü’min ve salih olanlarıyla müşrik ve kâfirleri...