İnsanlar arasında huzuru en az olanlar cimrilerdir.Bihar’ul-Envar, C. 70, S. 300 Hz. Muhammed (s.a.a)

Toplumsal Ahlak 11