Münezzeh olan Allah’ın rızayeti itaati ile birliktedir. Gurer’ul-Hikem, 5410 İmam Ali (a.s)

Toplumsal Ahlak 3