Allah, talaktan daha nefret edilecek bir şeyi helal kılmamıştır. Kenz’ul Ummal, 27871 Hz. Muhammed (s.a.a)

Bazı Fıkhi ve Ahlaki Meseleler (29/04/2019)

Bazı Fıkhi ve Ahlaki Meseleler (29/04/2019)