Şüphesiz kul günah işleyince gece namazından mahrum kalır. Kötü işin insan üzerindeki etkisinin hızı, bıçağın ete girişindeki hızından daha süratlidir. el-Kafi, 2/272/16 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Bazı Fıkhi ve Ahlaki Meseleler (29/04/2019)

Bazı Fıkhi ve Ahlaki Meseleler (29/04/2019)