Dilini koru zira dili korumak kendin için verdiğin bir sadakadır. el-Kafi, 2/114/7 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Ali’nin Şehadeti

İmam Ali’nin Şehadeti