Aziz ve celil olan Allah faizi haram kıldı ki ihsanda bulunmak ortadan kalkmasın. Vesail’uş-Şia, 12/425/10 İmam Muhammed Bâkır (a.s)

Kıyametteki Boş Arzular (1) – 09/07/2019

Kıyametteki Boş Arzular (1) – 09/07/2019