Ey Şialar! Bizim için süs sebebi olun, utanç vesilesi olmayın. İnsanlarla güzel konuşun, dillerinizi koruyun, boş konuşmayın ve kendinizi çirkin sözler söylemekten alıkoyun. Emali’es-Seduk, 327/17 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Hz. Muhammed (saa)’den Rivayetler

Hz. Muhammed (saa)’den Rivayetler

·        İtaatsizlik cesaretin düşmanıdır.

·        Gurur dürüstlüğün düşmanıdır.

·        Yalan sözün düşmanıdır.

·        Münafıklığın alameti üçtür: Yalan söylemek, emanete ihanet etmek ve sözünü tutmamak

·        Söz taşımak ne demektir biliyor musunuz? Söz taşımak yani bir kimsenin sözünü başkanlarının yanında aktarmaktır ve onların arasını bozmaktır.

· Dünyayı dünyayı isteyenlere bırakınız çünkü herkes dünyadan ne alırsa kendi helakı için çabalamakta ama bunu bilmemektedir.

·        Allah’tan kork ve hiçbir iyiliği küçük görme!

·        Ne mutlu o insana ki Allah korkusu halkın korkusundan üstündür.

·        Allah’tan korkunuz ve çocuklarınızın size iyi davranmasını istiyorsanız onlar arasında adaletle davranınız.

·        Zarar ve faydasını gözetmeden hakkı söyleyen kişi insanlar arasında en takvalı olanıdır.

·        Hz Muhammed (saa) ile İlgili İmam Humeyni (ra)’in Sözleri

Allah’ın Resulü yüce Peygamber’e selam olsun. Tek başına müstekbirlere ve putperestlere karşı kıyam etti ve tevhid bayrağını mustazafların yararına sevindirerek yükseltti. İnsanların sayısının azlığı ve savaş malzemelerinin kıtlığıyla ve iman gücüyle isyancılara ve zulüm edenlere baskın çıkarak tevhid’in sesini yarım yüzyılı aşkın bir sürede dünyanın en büyük mamur yerinden  tüm dünyaya iletti.

İslam Peygamberi ve onun değerli Ehlibeyti İslamın büyüklüğü ve azizliği karşısında her şeylerini hatta kendi varlıklarını İslam yolunda feda ettiler.

İslamın yüce Peygamberi (saa) hedefi doğrultusunda  acı ve zahmetlere katlanarak ömrünün sonuna kadar zalimlerle savaşmaktan vazgeçmedi.

Allah’ın Resulü politikanın temelini din üzerine kurmuştur.

Peygamber (saa) ile ilgili Mesajlar

·        Yürek Yakan Ölüm

·        Ey Allah’ın Resulü senin ölümünle ilgili ne söyleyebilir ve ne yazabilirim. Doğrusu bu büyük üzüntünün bu yürek yakan acının ve bu büyük musibetin ve belanın tarif edilmesini hangi yazı ve beyan ifade edebilir.

·        Üzüncü ve Zor Anlar

·        Gökyüzü Peygamberin evinin çatısında beklemektedir. Sanki yıldızlar hareket etmiyor ve dünya dönmüyor. Bu yoğun duyguların yaşandığı anlarda Enbiyaların ve Peygamberlerin gittiği gibi Muhammed bu dünyadan ayrılıyor.

·        Onun Üzüntüsü

·        Ümmetini yalnız bırakıyor ve bu fani dünyadan asıl gerçek dünyaya kanat çırpıyor. O bu fani dünyadan gideceği için hiç hüzün duymuyor. Kalbine keder ve üzüntünün ağır gelmesi bu sıkıntı ve sabırsızlığın sebebi bu İlahi mektebi kabul eden yeni kurulan ümmet içindir. Bu yüzden çok fazla yerli ve yabancı düşmanları vardır. Onun kederi ümmetin kederidir şöyleki Allah yolunda hareketinde bir an bile durmamıştır. Bu hareket için ne acılara dayandı dost ve düşmanlarından ne sözler işitti. Eğer kalbi ve düşüncesi herzaman ümmetle birlikteyse bunun nedeni Allah’ın ümmetine olan aşkıydı.

Merhametli Baba

·        ‘Merhametli baba’ ve eşsiz insan bu dünyayı terk ediyor. Kızının sabırsızlık ve huzursuzluğunu gördüğü zaman ona şöyle söylüyor: Değerli kızım kendine üzüntü verme benden sonra beni görecek ilk kişisin.

·        Peygamber, İnsani Devrimin Öncüsü

·        Değerli İslam Peygamberi insani devrimin öncüsüydü. Hatta İlâhi rahmetten kovulmuş ve zelil olmuş kullar bile bir kez daha Allah’a ve melekûti aleme ulaşabilirler.

Güzel Ahlâk

·        Hz Muhammed (saa) iyi ve yumuşak ahlâkı ve kendine has ilahi doğasıyla o dönemdeki vahşi ve isyankâr kavimleri cehalet ve helâk olma ateşinden kurtararak onlara saygı ve insanî onuru öğretti. 

Sade Yaşam

·        Peygamber’in (saa) kişiliğinin önemli yönlerinden birisi basit ve sade hayatıydı. Peygamber bu sade ve naif hayatıyla tüm takipçileri için en iyi örnektir. Bu geçici dünyadan ahirete rahat ve hafif bir şekilde adım atmak için çaba sarfetmiştir.

Özgürlük Sesleyicisi

·        İslam dini özgür ve özgürlük isteyen bir dindir. İnsanların özgürlüğü şeytanın kölelik hükümlerinden diğer insanların esaret zincirlerini kırmaları ve islamın doğru ve dürüst Resulünün  kurtulması insanın kurtuluşu ve özgürleşmesi için en büyük özgürlük ve özgürlük  isteyenlerin seslenişidir.

Rahmet Peygamberi

·        Hz Muhammed (saa) rahmet ve merhamet peygamberidir. O şefkat ve cömertliği ile Nebevi şeriatin temellerini ve hükümlerini iyi uygulayarak aynı halde sağlam bir şekilde ifade etti. Dinin doğru tanıtılması ve yayılması onun rehperliğinde en iyi şekilde yerine getirildi.

İyiliklerin Kaynağı

·        İyiliklerin ve gerçeğin kaynağı adalettir ve adalet İslam Peygamber’i (saa)’in özünde parlamaktadır. O sadece sosyal bakış açıları ve hükümet işlerinde adaleti uygulamakla yetinmeyip belki Hz. Ali (a.s.) gibi adaleti yayan bir halefi de kendi kucağında büyüttü.

Şeriat Ayininin bayrakçısı bilgeliktir

·        İslam medeniyeti bir taraftan gururlu hizmetleri ile diğer taraftan anlaşılabirliği sosyalliği açısından insanların ihtiyaçlarına cevap verebilen ve insan uygarlığının en parlak medeniyeti olarak açıklanmıştır. Şeriatin rehberliği bilinç seviyesinin yüksekliği, bilgelik ve sağlam iman yani Hz Muhammed olmasaydı mümkün olmayacaktı.

Emin ve Güvenilir Muhammed (s.a.a)

·        Güven az bulunan özelliklerden biridir şöyleki insanın üzerine ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Başka bir deyişle bir şeyi bir kimseye emanet etme büyük sorumluluktur. Kendisi için güçlü bir iradeye ihtiyaç duymaktadır. Hz Muhammed (saa) böyle bir karaktere sahip idi. Kendi zamanında insanlar arasında güvenilir Muhammed (saa)  olarak tanınmıştı.            

Işık Herzaman Açık

·        Değerli İslam Peygamber’i (saa)’in ölümü her ne kadar toplumda yeri doldurulamaz ciddi yaralar açtıysa da onun yaktığı ışık hiçbir zaman sönmeyecektir. Asla onun gittiği yol  ortadan kalkmayacaktır. Nitekim Peygamber’in ışıkları her zaman tarihi aydınlatmıştır.