Müminin sevinci çehresinde, gücü ve kuvveti dilinde, hüznü ise kalbindedir.Gurer’ul-Hikem, 1552. Hadis İmam Ali (a.s)

İmam Ali”ye İsim konulması

İmam Ali”ye İsim konulması

Hz.ALİ (a.s.)

Ebü'l- Hasan Ali b.Ebi Talib' el-Kureyşi el- Haşimi ( ö. 40/661 )Hz. Peygamber'in Damadı. Mucadele Arkadaşı. İlk İmam :Hz. Resulullah: Ya Ali İnsanlar ister seni İmam kabul etsinler. İsterlerse kabul etmesinler Sen Allah taraffından insanlar üzerinde Ücetsin yani 1. ci- İmam'sın. Hadis. Ehli'sünnet'in Tüm kaynak Kitaplarında Mevcut : İsterlerse inanmasınlar. Şahit olarak ALLAH; YETER ?…

İmam Ali (as)’ın Kimliği:

Adı: Ali

Lakabı: Emirül Mü'minin

Künyesi: Ebul Hasan

Baba Adı: Ebu Talib

Ana Adı: Fatıma

Doğum Yeri: Kâbe

Doğumu: Hicretten 22 veya 23 Yıl Önce

Halifeliği: Hicretten 35 Yıl Sonra

Halifelik Süresi: 5 Yıl

Ömrü: 63 Yıl:

Şehadeti: Hicri 40 Yılda Haricilerden "İbni Mülcen" Adlı Bir Şahıs Tarafından.Defnedildiği Yer: Irak- "Necef" Şehri Hz. Ali (a.s. ) dünya'ya geldiğinde annesine Peygamber'imiz çocuğun ismini ne koyacaklarını soruyor. Annesi Fatıma, kendi babasının ismini yaşatmak için " Esed" veya aynı anlama gelen "Haydar" ismini koymayı düşünmektedir. ( Gölpınarlı, Müminlerin Emiri Hz. Ali, s. 12 ) Kocasıyle durumu istişare ettikten sonra, Peygamber'imiz )s.a.a.) teklif ettiği "Ali" isminde karar kılıyor.Bir başka anlatıma göre de Hz. Ali'nin annesi Fâtıma, bir gece rüyasında evinin nurla dolduğunu ve etraftaki dağların Kâbe'ye secde ettiğini ve o sırada eline verilen dört kılıçtan birinin gökyüzüne çıktığını, birinin suya ve birinin yere düştüğünü ve birsinin arslan olup heybetinden tekmil mahlükatın korkup kaçtığını ve tam bu sırada kendisinin Peygamber'imizin ellerinden tutuğunu görmüş ve dört ay sonra da, Hz. Muhammed'e "Oğlum ! Hamileyim, dua et de erkek olsun." Demiş, Peygamber'imiz de " Erkek bana bağışlarsan, dua ederim." Demiş ve Fatıma binti Esed ile kocası muvafat edince dua etmiştir. Hakikaten bir erkek çocuk doğurmuş, Peygamber'imiz hemen koşup tükrüğünden parmağıyla çocuğun ağzına sürmüş ve ilim, irfan keramet, kudret, kuvvet velhâsıl bütün meziyetleri toplanması için dua etmiş ve kulağına Tekbir getirerek ismini "Ali" koymuş. Annesi de rüyasında arslan gördüğü için ismini "Haydar" koymuş ve "Bu Allah'ın arslanıdır." Demiştir. ( Mehmed Gavsi, s. 147.)