İnsan arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaş olacağına dikkat etsin. Bihâru’l-Envâr, C. 74, s. 192. Hz. Muhammed (s.a.a)

Oruçla İlgili Bazı Hükümler

Oruçla İlgili Bazı Hükümler

S.844: Belli bir günde oruç tutmayı nezreden kadın oruç halinde hayız olursa hükmü nedir?

C: Hayız olursa, orucu batıl olur ve temizlendikten sonra kazası farzdır.

S.845: Deyyer limanında oturan bir kimse, Ramazan ayının birinden yirmiyedisine kadar oruçlu olur ve yirmisekizinci günün sabahı Dubaya yolculuk eder, ayın yirmidokuzunda oraya ulaşırsa ve o gün orada Ramazan bayramı olduğu ilan edilirse vatanına döndüğünde tutmadığı oruçların kazası farz mıdır? Eğer bir günü kaza ederse Ramazan ayında yirmisekiz gün oruç tutmuş olur ve eğer iki günü kaza etmek isterse 29"uncu günde bulunduğu yerde Ramazan bayramı ilan edilmiş olmasıyla çelişir. Bu şahsın hükmü nedir?

C: Yirmidokuzuncu günde o yerde bayram ilan edilmesi şer"an sahih olan bir yolla olursa o günün kazası farz değildir. Ancak; yirmidokuzuncu günde bayram ilan edilmesinden Ramazan ayının ilk gününde orucu yerine getirmediği anlaşılır ve bu yüzden yerine getirmediğini kesin bildiği orucun kazasını tutması farzdır.

S.846: Akşam üzeri bir şehirde iftar eden ve sonra henüz güneşin batmadığı başka bir şehre yolculuk yapan bir kimsenin o günkü orucunun hükmü nedir? Güneş batmadan önce orada yemek yiyebilir mi?

C: Orucu sahihtir ve daha önce akşam olduktan sonra şehrinde iftar etmişse, ikinci şehirde güneş batmadan önce yemek yiyebilir.

S.847: Bir şehid, arkadaşlarından birine kendisi için ihtiyaten bir miktar oruç kaza edilmesini vasiyyet eder ve şehidin varisleri ise bu gibi hususlara önem vermedikleri için bu işi onlara bırakmak mümkün olmazsa, arkadaşına da bu iş çetin olursa, bu sorunu halletmenin başka bir yolu var mı?

C: Arkadaşı ona kendisinin oruç tutmasını vasiyet ederse bu durumda şehidin varislerinin bu hususta bir vazifesi yoktur; şehitten taraf nayip olarak oruç tutmak arkadaşına zor olursa, oruç onun da üzerinden kalkar.

S.848: Ben çok şüphe eden bir kimseyim veya başka bir tabirle söyleyecek olursam çok vesvese etmekteyim; dini meselelerde, özellikle füru-u din ile ilgili konularda çok şüphe etmekteyim. Şüphelerimden birisi şudur: Ben geçen Ramazan ayında ağzıma yoğun tozun girdiğinde ve onu yutup yutmadığımda şüphe ettim veya ağzıma aldığım suyu dışarı çıkarıp çıkarmadığımda da şüphe ettim; acaba orucum sahih midir?

C: Sorudaki takdirde, orucunuz sahihtir ve bu gibi şüphelere itina edilmez.

S.849: Hz. Fatıma"dan (s.a) nakledilen Kisa hadis-i şerifesi muteber hadis midir? Acaba; oruçlu iken bu hadis Hz. Fatıma"ya (s.a) nispet verilebilir mi?

C: Nispet verme o konudaki kitaplardan nakletme yoluyla olursa sakıncası yoktur.

S.850: Bazı alimlerden ve diğerlerinden, müstehap oruç tutan kimse oruçluyken yemeğe davet edilirse o yemekten yiyebileceğini, bunun orucunu batıl etmediğini ve sevabını aldığını duymaktayız. Bu hususta görüşünüzü açıklar mısınız?

C: Müstehap oruçluyken mü’min bir kimsenin yemeğe davetini kabul etmek şer"an iyi bir iştir ve mü’min kardeşinin davetiyle yemek yemesi orucu batıl ediyorsa da, ancak; insan orucun  sevap ve mükafatından mahrum olmaz.

S.851: Ramazan ayında, birinci günün duası, ikinci günün duası şeklinde her gün için özel dualar nakledilmiştir; bu duaların sıhhatinde şüphe edilirse, onları okumanın hükmü nedir?

C: Herhalukârda, o dualar nakledilmiştir ve şer’an beğenilen bir iş sayılacağı ümidiyle okumanın sakıncası yoktur.

S.852: Oruç tutmak isteyen kimse sahur için uyanamaz ve bu yüzden oruç tutamazsa; oruç tutmayışının günahı kendi üzerine midir, yoksa onu uyandırmayan kimsenin üzerine mi? Ve eğer sahurda yemek yemeksizin oruç tutarsa orucu sahih midir?

C: Sahurda bir şey yememek sebebiyle bile olsa oruç tutmaktan aciz olduğu için orucu yemek ma"siyet ve günah değildir ve bu hususta diğerlerinin üzerine bir şey yoktur. Sahurda yemek yemeksizin oruç tutmak da sahihtir.

S.853: Mescid-ul Haram’da i’tikaf günlerinin üçüncü gününün orucunun hükmü nedir?

C: Yolcu olur ve Mekke-i Mükerreme"de on gün kalmayı niyet ederse veya yolculukta oruç tutmayı nezrederse iki gün oruç tuttuktan sonra üçüncü günün orucunu tutarak i’tikafını tamamlaması farzdır. Ancak; on gün kalmaya niyet etmezse ve yolculukta oruç tutmayı da nezretmemişse, yolculukta oruç tutması sahih değildir. Oruç sahih olmazsa, i’tikaf da sahih olmaz.