İnsanın kalbine kibirden bir şey girince mutlaka aklından bir şey azalır. el-Bihar, 78/186/16 İmam Muhammed Bâkır (a.s)

Hayvanlardan Helal ve Haram Olanlar

Hayvanlardan Helal ve Haram Olanlar

 

Kara hayvanları iki kısma ayrılır. Evcil kara hayvanları ve evcil olmayan kara hayvanları.

Evcil hayvanlardan, koyun, keçi, sığır ve deve çeşitlerinin tamamı helaldir. At, katır ve eşek türü hayvanların da tamamı şiddetli mekruhtur. Köpek ve kedi cinslerinin tamamı ise haramdır.

Evcil olmayan hayvanlardan ise, yırtıcı olanlarının keskin dişi ve pençesi olanlarının, ister aslan ve kurt gibi güçlü olsun, ister de tilki gibi zayıf olsun, tamımı haramdır. Keza evcil hayvan sınıfına girmeyen tavşan da yırtıcı hayvanlar sınıfına girmemesine rağmen yine de ehlibeyt fıkhında haramdır. Keza, fil, ayı ve maymun da haramdır. Çöl sığırı, çöl koyun ve geçisi, geyik ve çöl eşeği gibi yırtıcı olmayanları ise helaldir.

Kuşlardan ise şahin gibi pençesi olan yırtıcı kuşların tamamı haramdır. Keza karga çeşitleri de haramdır. Hüdhüd (çavuş kuşu) ile kırlangıcın etini yemek ise mekruhtur. Uçtuğu zaman kanat çırpması, çırpmamasından fazla olan, kursağı veya taşlığı olan ve ayağının arkasında tırnağı olan kuşlar ise helâldir.

Deniz hayvanlarından ise, üzerinde pul bulunan balık çeşitleri dışında kalan bütün hayvan çeşitleri, haramdır. 

Bu arada eti yenen hayvandan olsa dahi, canlı bir koyundan koparılan kuyruk veya et parçası gibi, canlı bir hayvandan koparılan ruhu olan bir parça da hem necis hem de haramdır.

Eti yenen hayvanlardan aşağıda sayılan on beş parçasını yemek de haramdır:

1- Kan.

2- Dışkı.

3- Erkeklik organı.

4- Dişilik organı.

5- Yavruluk.

6- Ur (tümör) denilen vücuttaki şişkinlikler.

7- Erkeklik yumurtaları.

8- Beyinde bulunan nohut şeklindeki hipotez bezi.

9- Omurilik.

10- Bel kemiğinin iki tarafında bulunan sarı renkli iki sinir.

11- Safra kesesi.

12- Dalak.

13- Mesane.

14- Göz bebeği.

15- Hayvanların tırnakları arasında olup zatü’l-eşaci’ denilen (parmak diplerinin bulunduğu yer)

Keza helal hayvanların dışkısı, sidiği, sümüğü ve insan tabiatının tiksindiği başka her türlü parçası da haramdır.

İnsanın cinsel temasta bulunduğu sığır, koyun ve deve gibi eti yenen hayvanların dışkısı ve idrarı necistir, insanın beden veya elbisesine temas ederse, onu yıkamalıdır. Böyle bir hayvanın eti ve sütü de haram olur. Böyle bir hayvanın geciktirilmeden öldürülüp, yakılması icap eder. O hayvan başka birinin malı ise, onunla cinsel temasta bulunan kimse, onun bedelini sahibine ödemelidir.