Arzuları geniş olanın amelleri kısa olur. el-Bihar, 77/421/40 İmam Ali (a.s)

11- İmkan Delili-1

11- İmkan Delili-1