İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinendir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

9 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum

9 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum