Eğer şeytanlar, insanoğlunun kalbinin etrafına toplanmış olmasalardı, şüphesiz insanlar, melekutu görürlerdi. el-Bihar, 70/59/39 Hz. Muhammed (s.a.a)

9 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum

9 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum