“Dinin afeti kötü zanda bulunmaktır.” Gurer’ul-Hikem, 3924 İmam Ali (a.s)

9 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum

9 Muharrem 2014 el-Mehdi Hüseyniyesi – Kum