Ne mutlu sabırlı fakirlere! Onlar göklerin ve yerin melekutunu görenlerdir. el-Kafi, 2/263/13 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ehl-i Beyt Mektebinde Temel İnançlar Cilt .2

Ehl-i Beyt Mektebinde Temel İnançlar Cilt .2

Açıklama

Bu eserde Ehl-i Beyt Mektebi’nin inanç esasları olan,
Tevhit, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet
olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir.
Belki de bazıları, “böyle bir eserin yazılmasına ne gerek
vardı?” diye düşünebilirler.
Ancak açıktır ki, her inancın varlığının sürekliliği, onun
bilimsel olarak açıklanmasını, zorunlu kıldığı gibi, belli bir
inanca sahip olan insanların, o inancı doğru bir şekilde öğrenmeleri, onların en doğal, en tabii haklarıdır. Bu ise, o
inancın içeriğini ortaya koyan, bizzat o inanca sahip olan
kimseler tarafından kaleme alınan yazılı eserler olmadan,
imkânsız olduğuna göre, bu tür eserlerin yazılmasının ne
kadar elzem olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ek bilgi

Yayınevi

Al-i Taha

Yazar

Abdullah Turan

Sayfa Sayısı

379

Kategoriler: Akaid ve İnanç
Bu ürünü sepete eklediniz: