Düşünce ve Araştırma

Sorular ve Cevaplar Cilt 2

Sorular ve Cevaplar Cilt 2 559 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : el-Mustafa

Tanımak hiç şüphesiz sormak ve araştırmakla müyesser olabilir. Kur'an ayetlerinde bizler araştırmaya, akletmeye ve sormaya davet edilirken aynı şekilde hadisler de öğrenmenin yolunun sorudan geçtiğini şöyle bildirmektedir:

"Ancak güzel sorular soran, öğrenebilir ve sadece öğrenen, güzel sorular sorabilir."

Bu hususta dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; aklımıza takılan soruların mutlaka doğru cevabını bulmamız gerektiğidir, hiçbir zaman zihnimizde cevapsız soru bırakmamalıyız. Bu sorular ve aldığımız cevaplar sayesinde dünya görüşümüz şekillenecektir. Bu da ister istemez pratikteki yaşamımızı, hal ve hareketlerimiz oluşturulacaktır.

Sorular ve Cevaplar Cilt 2

15                               Allah’ın Rahmeti ve Cezaları
19                               Allah’ın Samed Oluşu
21                               Allah’ın Bazı Kullarını Unutması
25                               Allah’ın Günleri 1000 Yıl mı, 50000 Yıl mı?
30                               Allah’ın İlmi, Günümüz Bilimiyle Çelişir mi?
35                               Allah’ın Sözlerinin Tefsiri
44                               Allah’tan Başkasından Yardım Dilemenin Tevhit ile Uyumu
48                               “Allah’ın Halifesi” ile “Rabbin halifesi” Arasındaki Fark
51                               Ağır Söz
53                               Arş ve Kürsî’den Maksat
57                               Başkalarına Saygı Secdesi Etmek
63                               Birbirinin Elbisesi Olmak
65                               Bozgunculuktan Bahsedilen Âyetler
75                               Cin Sûresi 9. Âyeti
78                               Dağların Çiviye Benzetilmesi
82                               Daru’l-Hasret ile Yevmu’l-Hasret’in Farkı
85                               Dinde Zorlama Yoktur, Âyeti
89                               Ehl-i Sünnet Kaynaklarında Kur’an Âyetlerinin Tahrifi Konusu
94                               Ehl-i Sünnet’e Göre Kur’an’da Velayet
97                               Ehlibeyt İmamlarının İsminin Kur’ân’da Olmayışı
104                               Erkeklerin Kadınlardan Üstün Tutulması
111                               Fakirlere İnfâk Etmenin Felsefesi
115                               Fatiha Sûresindeki Nimet Verilenler, Gazaba Uğramışlar ve Sapmışlar
117                               Garanik Efsanesi
122                               Göğe Çıkıldıkça Oksijenin Azalması
125                               Göklerin ve Yerin Yaratılması
128                               Güneşin Doğuşu ve Batışı
133                               Hayvan İsmi Taşıyan Sûreler
134                               Hayvana Dönüşme
138                               Her Zorlukla Beraber Bir Kolaylığın Olması
140                               Hristiyanlığın Bütün Dinlerden Üstün Oluşu
144                               Hz. Âdem’in (a.s) Çocukları Kimlerle Evlendi?
147                               Hz. Meryem’e (s.a) Cennetten Yiyecek ve Meyve Gönderilmesi
151                               Hz. Meryem’in Makamının Yüceliğinin Nedeni
155                               Hz. Musa’nın Yılan Mucizesi
157                               Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kur’an’daki Mucizeleri
161                               Hz. Peygamberimiz (s.a.a) Şehid midir?
163                               Hz. Salih’in (a.s) Devesinin Öldürülmesi
168                               Hz. Yusuf’un (a.s) Günahtan Korunması
170                               Hz. Yusuf’un Saygısızlığı ve Bedeninin Çürümesi
173                               İhtiyarî Ölüm
178                               İlahi Nimetler ve Belalar Hakkında
185                               İlim Konusuna Değinen Âyetler
191                               İlk Ayet ve İlk Sure
193                               Son Ayet ve Son Sure
196                               İmam Cafer-i Sâdık’a (a.s) Göre Kur’an Kârisinin Özellikleri
201                               İnsan Suresindeki Ehlibeyt’le İlgili Ayetin Nuzul Zamanı
204                               İnsanlardaki Farklılıkların Felsefesi
213                               İslam’ın ve Kur’an’ın Evrenselliği
215                               Kadınların Özel Halleri
218                               Kadir Gecesi
223                               Kıyamet Günü Azabı İçin Kullanılan Tabirler
227                               Kötülüklerin Kime İsnat Edileceği Meselesi
229                               Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?
233                               Kur’an-ı Kerim’in Adı
235                               Kur’an’ın Arapça Oluşu
239                               Kur’an’ın İsimleri
242                               Kur’an’da Vahiy
247                               Kur’an Âyetlerine Kıyasla Hadislerin İtibarı
251                               Kur’an Âyetlerinin Toplanması
255                               Kur’an Kıraatinin Bâtınî Âdâbından Kasıt
259                               Kur’an’da Zikredilen Sidretu’l-Munteha
260                               Kur’an’a Göre İblis ile Şeytanın Farkı
263                               Kur’an’a Göre İnsan
267                               Kur’an’a Göre Seçilmiş Kavim
271                               Kur’an’da Semanın Manası
276                               Kur’an-ı Kerim ile İstihare
278                               Kur’an-ı Kerim’de Allah için Tekil ve Çoğul Zamirlerin Kullanılması
281                               Kur’an-ı Kerim’de Hitabın Erkeklere Olması
288                               Kur’an’ın Âyetler Halinde Nazil Olması
292                               Kur’an’ın Diğer Din Mensuplarına Yaklaşımı
305                               Kuranın Mucize Olduğu Yönler
310                               Kur’an’ın Sübut ve İspat Makamı
313                               Kur’an’ın Sünnetle Neshedilmesi
314                               Kur’an’ın Tahrif Olmadığıyla Çelişen Rivayetler
320                               Kur’an’ın Yol Göstericliği
326                               Mekkî ve Medenî Sureler
328                               Meleklerin İnsanın Bozgunculuk Çıkaracağına Dair Bilgisi
331                               Mucize
338                               Mukattaa Harfler
341                               Mukattaa Harflerinin Faydası
346                               Müslüman Sözcüğünün Anlamı
349                               Nazardan Korunmak
351                               Nur Sûresindeki Hicap Ayeti
359                               Ölümün ve Cehennem Azabının İlahi Nimet Sayılması
362                               Peygamberlerin Masumiyeti ile Kur’ân Âyetlerinin Çelişmesi
376                               Peygamberlerin İsimlerinin Sıralanmasında Etkili Olan Faktör
382                               Peygamberlerin Korkusu
389                               Ruhun Mahiyeti
394                               Sırat Köprüsü
398                               Şeytanın Cennetten Kovulduktan Sonra Yeniden Cennete Girmesi
401                               Şeytanların Taşlanmasının Anlamı
406                               Şia ve Ehl-i Sünnet’e Göre Allah’ın Görülüp Görülemeyeceği
411                               Tevbe Sûresinin Besmeleyle Başlamaması
416                               Tur Dağının İsrailoğullarının Üzerine Kaldırılması
419                               Ulu’l-Azm Peygamberler
422                               Ümmü’l-Müminin Deyimi
425                               Yahudilerin Özelliklerinin Zikredildiği Âyetler
435                               Yaradan ile Yaratılmış Arasındaki Benzerliği Reddeden Âyetler
441                               Ye’cüc ve Me’cüc Kavmi
445                               Uzayda Hayat
451                Allah Sevgisine Ulaşmanın Yolları
457                Allah Dostlarının Özellikleri
459                Allah’a Ulaşma Yolunda Ağlamanın Önemi
464                Boşanma
468                Çocuk Eğitiminde Anne ve Babanın Rolü
475                Duaların Kabul Şartları
486                Evlilikte Dikkat Edilmesi Gereken Ölçüler
495                Gıybet
499                İbn Arabî
501                İslâm’da Çevrenin Temizliği ve Korunması
508                Kanaatin Etkileri ve Cimrilikle Farkı
514                Kanaatin Ölçüsü
517                Müslüman Gençliğin Özellikleri
520                Nehcü’l-Belağa’da İrfan
524                Öfkelenmek
529                Rızık Hakkında Hadisler ve Dualar
533                Rızık ve İnsanın Çabası
537                Sakatat Yemenin Ruhsal Etkisi
540                Servet Biriktirmenin Kınanması
547                Tövbe, Yeniden Allah’a Dönüş
550                Zikir ve Türleri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar