“Rüzgarları gönderip de bulutları yürüten Allah’tır. Biz bulutları ölü bir yere sürüp, onunla toprağı ölümünden sonra diriltiriz. İnsanları diriltmek de böyledir.” Fatır, 9

Hz. Fatıma’nın (s.a) Kutlu Doğumu

Hz. Fatıma’nın (s.a) Kutlu Doğumu