“Ahirete sarıl, dünya hor bir halde sana gelir.” Gurer’ul Hikem, 6080 İmam Ali (a.s)

My account