“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.” Gafir, 39

Ramazan Fıkhı 2. Bölüm / Haram Olan Oruçlar

Ramazan Fıkhı 2. Bölüm / Haram Olan Oruçlar