Şüphesiz zafer sabırla ve sıkıntı da genişlikle birliktedir. Şüphesiz her zorlukla birlikte kolaylık da vardır. el-Bihar, 77/88/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 2. Bölüm / Haram Olan Oruçlar

Ramazan Fıkhı 2. Bölüm / Haram Olan Oruçlar