Akıllı kimse yaşlanınca aklı gençleşir. Cahil kimse yaşlı olunca, cehaleti gençleşir. Gurer’ul Hikem, 4169-4170 İmam Ali (a.s)

Ramazan Fıkhı 2. Bölüm / Haram Olan Oruçlar

Ramazan Fıkhı 2. Bölüm / Haram Olan Oruçlar