Mümin, ailesinin arzu ettiği yemeği yiyendir, münafık ise ailesi onun arzu ettiği yiyen kimsedir.Kafi, c. 4, s. 12 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Ali’nin (a.s) Viladeti

İmam Ali’nin (a.s) Viladeti