Kendini tanıyan kimse şüphesiz rabbini tanır. Gurer’ul-Hikem, 7946 İmam Ali (a.s)

İmam Hüseyne Yas Tutmak

İmam Hüseyne Yas Tutmak