Cennet, Ehlibeyt’ime zulmeden ve itretim hakkında beni inciten kimseye haram kılınmıştır. Tefsir-i Kurtubî, c.16, s.22. Hz. Muhammed (s.a.a)

Hayvan İsmi Taşıyan Sûreler

Hayvan İsmi Taşıyan Sûreler

Soru

Kur’an sûrelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?

Cevap

Kur’an’da beş sûrenin ismi hayvan ismidir:

1-Bakara (Dişi Buzağı) Sûresi, 2- Nahl (Bal Arısı) Sûresi, 3- Neml (Karınca) Sûresi, 4- Ankebût (Örümcek) Sûresi, 5- Fil Sûresi.

Bu sûrelerin faziletleri:

1-Bakara Sûresi:

Resulullah’a (s.a.a) “Kur’an’ın hangi sûre ve âyetleri daha faziletlidir?” diye sorulduğunda şöyle buyurdular: “Bakara Sûresi ve Âyete’l-Kürsi.”

2- Nahl Sûresi:

Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Kim Nahl suresini okursa, Allah ona dünyada verdiği nimetlerin hesabını ahirette sormaz.”

3- Ankebut Sûresi:

Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Kim Ankebût sûresini okursa, Allah müminlerin ve münafıkların her birinin sayısınca onun amel defterine on hasene yazar.”

4- Neml Sûresi:

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyuruyor: “Kim Şûra, Neml ve Kasas sûrelerini Perşembeyi Cumaya bağlayan gece okursa evliyalardan olur.”

5- Fil Sûresi:

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyuruyor: “Kim Fil Sûresini farz namazlarında okursa, kıyamet günü dağlar, çöller ve çöllerdeki kumlar onun namaz kılanlardan olduğuna tanıklık ederler.”

Fil ve Kureyş Sûreleri bir sûre sayılırlar. Dolayısıyla namazda Fatiha Sûresinden sonra Fil Sûresini okumak istersek, Fil Sûresinden sonra Kureyş Sûresini de okumamız gerekiyor.

Ancak hatırlatmat gerekir ki, ister söz konusu âyet ve sûreler için olsun, ister diğerleri için, zikredilen bu faziletler, insan onların üzerinde tefekkür ederse elde edilebilir. Zira ruhun gıdası tefekkürdür.

–—