Sadaka ve vakfedilen şey, iki (manevi-uhrevi) birikimdir. O halde onları kendi günü (Kıyamet) için bırakın-biriktirin. (Deaimü’l-İslam, c.2, s.340) İmam Ali (a.s)

O’na Doğru 21. Bölüm / Bilgi: İnsanın Değeri

O’na Doğru 21. Bölüm / Bilgi: İnsanın Değeri