İnsanlar içinde en huzurlu ve mutlu hayata sahip olan, Allah’ın kendisine bahşettiğine razı olandır(Ğurerü’l-Hikem, Hadis: 3397) İmam Ali (a.s)

O’na Doğru 21. Bölüm / Bilgi: İnsanın Değeri

O’na Doğru 21. Bölüm / Bilgi: İnsanın Değeri