Hilim (tahammüllü olmak), alimin elbisesidir; o halde kendini ondan soyutlama. (El-Kafi, c.8, s.55) İmam Muhammed Bâkır (a.s)

Kur’ani Mesajlar 3. Bölüm

Kur’ani Mesajlar 3. Bölüm