“İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu benden acele istemeyin.” Enbiya, 37

Minberden Ekrana 30.04.2020

Minberden Ekrana 30.04.2020