İnsanları amelinizle davet edin, dilinizle davet etmeyin. Bihâru’l-Envâr, C. 5, s. 198, 19. rivayet. İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Tefsir-Bakara 8-16 1.Bölüm

Tefsir-Bakara 8-16 1.Bölüm