Mikdad bin Esved

Soru Mikdad b. Esved hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum, biyografisi ve hayatı hakkında bilgi verebilir misiniz? Kısa Cevap Mikdad, Fil yılının 16’sında dünyaya geldi ve Mikdad b. Esved Keldî olarak tanındı. Babasının ismi Amr’dır. Mikdad, Allah Resulü’ne (s.a.a) iman eden on üçüncü Müslüman ve Müslümanlığını açıklayan ilk yedi kişiden biridir. Dolayısıyla sabıkînden...

Mekke’de Putperestlik Başlangıcı

Soru Mekke’de putperestlik ne zaman ve kim tarafından başlatıldı? Kısa Cevap Huzâa kabilesi Allah’ın evinin yöneticiliğini üstlendikten sonra onlardan Amr bin Luhey bu sorumluluğu alan ilk kişi oldu. Luhey’in adı Haris bin Amir’di. Amr, İbrahim’in (a.s) dinini değiştirdi ve halkı putlara tapmaya tahrik etti. Bir rivayete göre, o Şam’a gittiğinde orada bir...

Makam-ı İbrahim

Soru Makam-ı İbrahim nedir? Kısa Cevap Mekke’deki belirgin işaretlerden birisi, Makam-ı İbrahim’dir; zira orası İbrahim’in (a.s) durduğu bir makamdır. Makam-ı İbrahim’in tefsir ve manası hakkında bazıları tüm haccın aslında Makam-ı İbrahim olduğu görüşündedir. Bir gurup Makam-ı İbrahim’in “Arafe”, “Meş’aru’l-Haram” ve “üçlü cemerat” olduğuna inanmaktadır. Bazıları da tüm Mekke hareminin Makam-ı İbrahim sayıldığı...

Kur’ân ve Rivayetlerde Hz. Hızır (a.s)

Soru Kur’ân ve rivayetlerde Hz. Hızır (a.s) hakkında herhangi bir bilgi var mı? Kısa Cevap Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Hızır’ın adı açıkça gelmemiş, ondan “...kullarımızdan bir kul... ki biz, katımızdan ona rahmet ihsan etmiştik ve katımızdan ilim belletmiştik.”[1] diye söz edilerek onun ubudiyetine ve sahip olduğu özel ilmî makama işaret edilmiş ve Hz....

Kufelilerin Hz. Hüseyin’e İhaneti

Soru İmam Hüseyin’i (a.s) öylesine coşku, istek ve bağlılıkla davet eden Kufeliler, ne oldu da birden İmam’ı yalnız bıraktılar hatta İmam’a karşı savaşa giriştiler? Cevap Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle iki soruya cevap vermemiz gerekmektedir: 1. Kufelilerin mektuplar yazarak İmam’ı davet etmelerinin nedeni ne idi? 2. Ubeydullah b. Ziyad, Kufe kıyamını bastırmak için...

İslâm’ın Tebliğ Yöntemi

Soru İslâm’ın tebliğ yöntemi nasıldı? Kısa Cevap Tebliğ, mesaj iletmek anlamındadır. Tüm ilahî peygamberlerin ve özellikle de yüce Hz. Muhammed’in misyonu insanları karanlıklardan nura yöneltmek olduğundan, İslâm’da tebliğ Allah’ın mesajını kullarına ulaştıran bir vesile olarak çok önemlidir. İslâm’da tebliğ yöntemleri sözlü, yazılı ve amelî olarak üç kısma ayrılabilir. Bu her üç kısmın...

İslam’da Savaş

Soru Kur’ân-ı Kerim’de bir canlının canını almanın günah olduğu belirtilmiştir. Lâkin İslâm kılıçlar, savaşlar ve insanların canını almayla yayılmıştır. Ne zaman bu soruyu sorsam “Bu bir hedef doğrultusundaydı” cevabını almışımdır. Acaba bu cevap mantık dışı bir cevap değil midir? Kur’ân-ı Kerim’de belirtildiği gibi kılıç yerine iyi davranış ve hareketlerde bulunarak...

İslam ve Medeniyet

Soru İslam’ın beşer medeniyetinin ilerlemesindeki rolü nedir? Kısa Cevap Medeniyet her milletin yücelişi ve ilerlediğinin göstergesidir. İslami ülkelerdeki medeniyetin icat edilme geçmişi, Müslümanların fikir, düşünce, servet, sermaye ve hakeza kudret üretmiş olmalarıdır. Eğer böyle bir durum olmamış olsaydı hiç bir medeniyet şekillenmezdi. Medeniyet şu anlamdadır: Şehirleşmeyi, düzen ve kanunu, diğer sosyal durumların gerekliliklerini...

İmam Hasan’ın (a.s) Kıyam Etmeme Sebebi

Soru İmam Hasan (a.s) Emevîlerin aleyhine kıyam edebileceği halde bunu yapmadı ama İmam Hüseyin (a.s) kıyam etti. Bunun nedeni nedir? Kısa Cevap Her tarihi olayı, vuku bulduğu dönemin siyasi durum ve şartlarını göz önüne alarak incelemek gerekir. İmam Hasan (a.s) İmam Ali’nin (a.s) şehit olmasını müteakip halife olduktan sonra, Muaviye tarafından gelecek tehlike...

İmam Hasan’ın (a.s) Evlilikleri 2

Soru Detaylı ve dikkatle verdiğiniz cevabınız hakkında sizin sıralamanıza göre değinip görüşünüzü isteyeceğim bazı noktalar var: 1- Her şeyden önce İmam’ın (a.s) ilk evlilik yaşı neye göre 20 olarak farz edilmiştir? İkincisi bunun doğru olduğunu kabul etsek bile İmam Ali’nin (a.s) beş yıllık halifelik ve savaşlar dönemine baktığımızda hata yaptığımızı görmüş...

İmam Hasan’ın (a.s) Evlilikleri

Soru İmam Hasan Mücteba (a.s) çok evlenen ve çok boşanan biri miydi? Kısa Cevap Maalesef İslâm hadis kaynaklarına yönelmiş büyük afetlerden biri de sahih hadisler arasına garezli ve uşak kimseler tarafından uydurulmuş ve yalan hadislerin yerleştirilmesidir. İkinci masum imam olan İmam Hasan Mücteba (a.s), maalesef hadis uydurucuları ve yalancıların hadis ve rivayet...

İbn Meysem Bahranî

Soru İbn Meysem Bahranî’nin kişiliği ve yaşamı hakkında bilgi verebilir misiniz? Kısa Cevap H.k. 697-699’da vefat eden ve İbn Meysem diye meşhur olan Kemaleddin Meysem bin Ali bin Meysem Bahranî, 7. yüzyılın başlarında Bahreyn’de dünyaya gelmiştir. İlim ve fakihliğin beşiğinde, köklü ve meşhur bir ailede yetişmiştir. İlim tahsiline kendi ülkesinde başladı. Sonra daha...

Hz. Zeyneb’in (s.a) Kabri

Soru Hz. Zeyneb’in (s.a) pak kabrinin Suriye’de değil, Mısır’da olduğu söylenmektedir. O halde Hz Zeyneb’in (s.a) Suriye’deki haremi nedir? Kısa Cevap Hz Zeyneb’in (s.a) pak kabrinin mekânı hakkında üç ihtimal mevcuttur: Medine, Şam ve Kahire. Bu üç ihtimalden her birinin taraftarları mevcuttur ve onlar kendi görüşlerini ispatlamak için bir takım deliller getirmişlerdir....

Hz. Zeynep (s.a)

Soru Peygamber Efendimizin (s.a.a) hep Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile ilgili anları, onlara duyduğu sevgisi, muhabbeti, yatarken, otururken, namaz kılarken, camideyken vb. anlatılır. Ancak Hz. Zeyneb ile ilgili buna benzer bir hadis duymadım. Onu okşaması, sevmesi, vb gibi olaylar anlatılmamaktadır. Hz. Zeynep (s.a) Resulullah’ın (s.a.a) vefatından sonra mı dünyaya...

Hz. Zehra’nın (s.a) Şahsiyeti

Soru Dünyanın en üstün kadını Hz. Zehra’nın (a.s) şahsiyet ve üstünlük yönlerini beyan eder misiniz? Kısa Cevap Sadece irdeleme ve derin düşünme aracılığıyla engin boyutlarına ulaşmanın mümkün olduğu Hz. Zehra’nın (a.s) yüce şahsiyetinin yönleri çok geniş ve engindir. O yüce şahsiyetin manevî ve ilahî, ilim ve marifet, siyasal ve toplumsal mücadele yönleri...

Hz. Yusuf (a.s) Kıssası

Soru Lütfen Hz. Yusuf (a.s) kıssasındaki önemli noktaları açıklayınız. Kısa Cevap Kur’ân’daki en güzel kıssa olarak nitelendirilen Hz. Yusuf (a.s) kıssası ders, ibret ve şahsi, ahlakî, içtimai ve ailevî erdemleri içermektedir. Bu erdemlerden bazıları şunlardır: 1. İnsanları Allah’a doğru çağırma yolunda Peygamberlerin ifa ettikleri rolü ve çektikleri sıkıntıyı tanımak. 2. Hayattaki kötü zan ve...

Hz. Peygamber’in Şehadeti

Soru Peygamber Efendimiz şehit mi oldu yoksa eceliyle mi vefat etti? Kısa Cevap Şia ve Ehl-i Sünnet’in hadis ve tarih kaynaklarında Peygamber’in (s.a.a), zehirlendiğinden dolayı şehit olduğunu teyit eden birçok delil vardır. Ama şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki eğer şehitliği Kur’ân’ın tarif ettiği gibi, yani Allah ve Resulü yolunda öldürülmek...

Hz. Musa’nın Mucizeleri ve Kaynaklar

Soru Beyaz el, asanın ejderha olması ve Hz. Musa’nın Nil’den geçme kıssası hangi tarih kitabında nakledilmiştir? Diğer peygamberler ve İmamlar (a.s) hakkında çalışmış birkaç tarihçinin adını ve kitaplarını lütfen tanıtır mısınız? Müslüman olmayan tarihçilerin adını, şüpheleri cevaplamak için istiyorum. Kısa Cevap Kur’ân’ın birçok âyeti peygamberlerin mucizelerine değinmiştir. Bunlardan biri olan Hz. Musa’nın...

Hz. Mehdi’nin Hayatı

Soru 12. İmam, Hz. Mehdi hakkında genel ve kısa bilgi istiyorum. Cevap Onikinci İmam’ın (a.f.) tarihini doğumu ve doğum sonrası çeşitli yaşam aşamalarını kısaca ele alalım. 1. Doğumu Şialar’ın Onikinci İmam’ı İmam Hasan Askerî’nin (a.s) oğlu 255 h.[1]/ 869 m yılının Şaban ayının on beşinci[2] gününün şafak vaktinde[3] Samerra’da dünyaya geldi. İmam’ın (a.f.) doğum...

Hz. Masume’nin Türbesi

Soru Hz Masume’nin (s.a) türbesinin tarihçesi nedir? Kısa Cevap Hz. Masume (s.a) Şiilerin yedinci İmam’ı Hz. Musa bin Cafer’in (a.s) değerli kızıdır. Onun saygıdeğer annesi Hz. Necme hatundur. Hz. Masume (s.a) hicri-kameri 173. yılın Zilkade ayının ilk gününde Medine’de doğmuştur. Hicri-kameri 200’de Abbasilerden Memun’un ısrar ve tehdidi üzerine İmam Rıza (a.s) sürgünü...

Hz. İbrahim’in Babası Putperest miydi?

Soru Hz. İbrahim’in (a.s) gerçek babası kimdir? Babası putperest miydi? Her peygamber temiz bir nesilden mi olmalıdır? Kısa Cevap Bu konuya iki bölümde açıklama yapacağız: 1. Hz. İbrahim’in babası ile ilgili bölüm. 2. Tüm peygamberler ile ilgili bölüm. Birinci bölüm hakkında iki görüş vardır: 1. Ehli Sünnet’e mensup bir gurup Hz. İbrahim’in babasının putperest ve isminin...