“Her kim ahmakla dost olmaktan kaçınmazsa çok geçmeden onun ahlakıyla ahlaklanır.” Emali’es-Seduk, 222/1 Ahmaklık/Akıl İmam Sadık (a.s)

İmam Cafer Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar

İmam Cafer Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar

S. 1– İmam Sadık (a.s)’ın isim ve künyesi nedir?

C. 1- İsmi Cafer, künyesi ise Ebu Abdullah’tır.

S. 2- İmam Sadık (a.s)’ın baba ve annesinin isimleri nedir?

C. 2– Babasının adı İmam Muhammed Bakır (a.s), Anne adı ise Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir’in kızı Ümmü Ferve’dir.

S. 3– İmam Sadık (a.s) ne zaman ve nerede gözlerini dünyaya açı?

C. 3- Hicretin 83. yılının Rabiulevvel ayının 17’sinde Medine’de gözlerini dünyaya açtı.

S. 4– İmam Sadık (a.s)’ın hayat dönemi kaç bölüme ayrılıyor?

C. 4– İki bölüme ayrılır:

S. 5- İmam Sadık (a.s)’ın imamet dönemi kaç yıl idi?

C. 5– Otuz dört yıl (114′den 148′e kadar).

S. 6- Teşeyyü esası ve kültürel inkılâbın filizlendiği dönem, hangi dönem idi?

C. 6– İmam Sadık (a.s)’ın İmamet dönemi idi.

S. 7– İlim havzasının kuruluşu hangi dönemde idi ve İmam Sadık (a.s)’ın öğrencilerinin sayısı kaç kişiydi?

C. 7– Beni Ümeyye ve Beni Abbas’ın savaştığı dönemde idi. Öğrencilerinin sayısı ise dört bin kişi .

S. 8– İmam Sadık (a.s) kaç çeşit insandan kaçınmayı emretmiştir?

C. 8– İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Üç çeşit insandan kaçın: Hain, zalim ve söz taşıyan; çünkü başkasına senin için hıyanet eden, sana da hıyanet eder; başkasına senin için zulmeden sana da zulmeder; sana söz taşıyan, senin aleyhinde de başkasına söz taşır.”

S. 9– İmam Sadık (a.s)’ın imamet dönemindeki tağut halifeler kimlerdi?

C. 9– Emevi halifelerinin dokuzuncusu olan Yezid bin Malik’ten onların sonuna kadar olan halifelerle Abbasi halifelerinin birinci ve ikinci halifesi olan Seffah ve Mensur-i Devanaki’dir.

S. 10– Neden altıncı İmama “Sadık” diyorlar?

C. 10– Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Bu evladımın (İmam Sadık’ın) lakabını “Sadık” koyun. Çünkü onun beşinci oğlunun ismi Cafer olacak ve hakkı olmadığı halde İmamlık iddiasında bulunacak, bundan dolayı ona “kezzap” lakabını vereceklerdir.”

S. 11– İmam Sadık (a.s)’ın sima ve şekli nasıldı?

C. 11– İmam Sadık’ın sima ve şeklini şöyle tarif etmişlerdir: Orta boylu, dik yüzlü, beyaz tenli, çekik burunlu, siyah saçlı ve yanağında siyah bir beni vardı.

S. 12– Caferi mezhebinin reisi (önderi) kimdir ve neden?

C. 12– Caferi mezhebinin reisi İmam Sadıktır. Çünkü İmam Sadık (a.s)’ın dönemi İslam tarihinin en karışık dönemlerindendi. Bir taraftan Beni Ümeyye ve Beni Abbas’ın, hilafeti haksız yere gasbettikleri, diğer taraftan ise mekteplerin sürtüştüğü, fethedilmiş ülkelerin halkıyla Müslümanların karşılaştığı ve çeşitli felsefi ve kelami fikirlerin ortaya çıktığı bir dönemdi. Öyle bir dönemdi ki, eğer İmam Sadık (a.s)’ın ilmi hareketi olmasa veya az etkili olsaydı, din yok olurdu ve İslam’ın hayat bağışlayıcı öğretileri içten ve dıştan çürümüş olurdu. Resulullah (s.a.a) ve diğer İmamların onca zahmet, meşakkat ve çilelerle elde ettikleri bütün şeyler yok olurdu. İşte böyle kritik bir zamanda İmam Sadık (a.s) Müslümanların efkarını, küfür ve ilhad tehlikesinden, (özellikle) Şia’yı yok olmaktan kurtarmak için ciddi bir ilmi hareket başlattı. Şia o dönemde en son nefeslerini alıyordu. Şia’nın yüce şahsiyetleri, hükümetin zulmü korkusundan saklanıp kendi şahsiyetlerini ortaya koymaya cüret edemiyorlardı. Evet, Şia yıkılmak üzereydi, İslami meseleler halkın zihinlerinden yok oluyordu.