Bidatçıya tebessüm eden, dinini yok etmede ona yardımcı olmuştur. el-Bihar 47/217/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Müridlerin Münacatı

Müridlerin Münacatı

 

————————

Ey Rabbim; senin. kılavuz olmadığın kimselere yollar ne kadar da dardır. Hedefine hidayet ettiğin kimsenin yanında ise hak ne kadar da aşikardır.

Allah'ım; bizi sana varacak yollara hidayet eyle, bizi sana kavuşturacak en yakın yolda hareket ettir. Uzağı bize yakınlaştır, zor ve çetini bize kolaylaştır, bizleri sana doğru koşan, gelip kapını çalan, gece-gündüz yalnız sana tapan ve azametinden korkan kullarından kıl. Kendileri için kaynakları arındırdığın, arzularına ulaştırdığın; maksatlarına kavuşturduğun, kendi fazlından ihtiyaçlarını giderip kalplerini sevginle doldurduğun; saf içeceklerinden kendilerini doyurduğun; -kullarından eyle- onlar ki Sen'inle münacatın lezzetine ulaştılar; en uzak amaçlarını Sen'den aldılar.

Ey kendisine yönelenlere yönelerek, onlara lütüf ve ihsan eden; zikrinden gafil olanlara merhametli ve şefkatli olan; kendi dergahına cezbetmek için onlara muhabbetli davranan! Beni Sen'den en fazla pay alan, senin katında en yüce olan, senin sevginden en çok hisse alan ve marifetinden en üstün nasibi olan kullarından  kıl.

Doğrusu bütün çabam sana yönelmiştir. Gayem yalnız Sen'sin; Sen'sin benim maksadım, başkası değil. Uyumam ve uyanmam yalnız Sen'in içindir; Sen'den başkası için değildir. Beni ferahlatacak olan senin likana erişmektir, gönlümün arzusu San'a varmaktır; iştiyakım San'a kavuşmaktır; şaşkınlığım Sen'in muhabbetinden dolayıdır. Aşkım Sen'in muhabbetindir. Rızan benim arzumdur; hacetim Sen'i görmektir; talebim (isteğim) San'a yakın olmaktır. San'a yakın olmak nihai isteğimdir, Sen'inle münacat etmek sevinç ve huzurumdur. Hastalığıma ilaç, susuzluğuma şifâ, aşk ateşime söndürücü ve üzüntümü giderici (şey) Sen'in indindedir.

Öyleyse yalnızlığıma acıyıp beni bağışlayan, hatalarımı affeden, tevbemi kabul eden, duama icabet eden, temizliğimi koruyan ve ihtiyacımı gideren Sen ol. Beni kendinden koparma, uzaklaştırma; ey benim nimet ve cennetim; ey benim dünya ve ahiretim (ey merhametlilerin en merhametlisi!)