Ey tüccar topluluğu! Şüphesiz şeytan ve günah alışverişte hazır bulunurlar. O halde alışverişinizi sadaka ile karıştırın. Kenz’ul-Ummal, 9440 Hz. Muhammed (s.a.a)

Resulıullah’ın Sözlerinde İmam Hüseyn(as)

Resulıullah’ın Sözlerinde İmam Hüseyn(as)

1-Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

“Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sevsin.”

2-Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin’in elinden tutarak şöyle buyurdular:

“Ey cemaat! Bu Hüseyin bin Ali’dir; O’nu tanıyın; canım elinde olan Allah’a ant olsun ki Hüseyin cennettedir, O’nu sevenler de cennettedir, O’nu sevenleri sevenler de cennettedir.”

3-“Kim cennet gençlerinin efendisine bakmak istiyorsa, Hüseyin bin Ali’ye baksın.”

4-“Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Hüseyin’i seveni Allah sever.”

5-Kim, gök ehli yanında yeryüzü ehlinin en sevilenine bakmak istiyorsa, Hüseyine baksın.”

6-“Hüseyin bendendir; o benim oğlum ve evladımdır, kardeşinden sonra insanların en üstünüdür; o müslümanların İmamı, müminlerin mevlası, alemlerin Rabb’inin halifesidir; yardım dileyenlerin yardımına koşan, sığınak arayanların sığınağı ve Allah’ın yaratıklarına olan hüccetidir; o, cennet gençlerinin efendisi ve ümmetin babıdır (kapısıdır); onun emri benim emrimdir; ona itaat bana itaattir; ona uyan bendendir; ona isyan eden benden değildir.”

7-“Bir gün Peygamber (s.a.a), Hüseyin (a.s)’ı kucağına alarak şöyle buyurdu: “Hüseyin’in şehadeti üzre müminlerin kalbinde bir aşk vardır, o aşk asla soğumaz.”

Sonra buyurdular ki: “Babam, her gözyaşının maktülü olana (Hüseyin’e) feda olsun.”

Ey Resulullah’ın torunu, her gözyaşın maktülü nedir? dediklerinde; “Onu anan her mümin, mutlaka ağlar” buyurdular.

8-Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin’in elinden tutarak şöyle buyurdular:

“Ey cemaat! Bu Hüseyin bin Ali’dir; O’nu tanıyın; canım elinde olan Allah’a ant olsun ki Hüseyin cennettedir, O’nu sevenler de cennettedir, O’nu sevenleri sevenler de cennettedir.”

9- Bera Bin Azib diyor: Resulullah'ı (s) Hüseyin'i (sırtında) taşırken gördüm, şöyle buyurmaktaydı: Allahım! ben onu seviyorum sen de sev.

10- Ben Hasan'a (a) sabır ve ilim hediye ediyorum Hüseyin'e (a) de bağışta bulunma ve şefkat.

11- Hasan ve Hüseyin Cennet Gençlerinin efendileridirler. Babaları ise onlardan daha üstündür.

12- Hasan ve Hüseyin Cennet Gençlerinin efendileridirler.

Sırasına Göre Hadislerin Kaynağı:

1- Sünen-i Tirmizi, c.5, s.324. ve Kenzül Ummal No: 037684

2- Bihar’ul-Envar, c.43, s.262

3- A.K. c.43, s.298.

4- A.K. s.52 ve 53.

5- Menakıb-i İbn-i Şehraşub, c.4, s.73.

6- Emali-yi Saduk, s.101.

7- Müstedrek’ul- Vesail, c.10,s.318.

8- Bihar’ul-Envar, c.43, s.262

9- Bihar'ul Envar c.43 s.264

10- Bihar'ul Envar c.43 s.263

11- Kenzül Ummal No: 037694, Biharul Envar: c.43 s.263 ve 264

12- Kenzül Ummal No: 037693, 37682