Bir fakihin iblis için varlığı, bin abidin varlığından daha ağırdır. el-Bihar, 1/177/48 Hz. Muhammed (s.a.a)

Etiket - inkar etmek

İnkârcıların İnkârlarının Sebebi

Soru İnkârcıların, İslam dinine karsı veya dinlere karşı olmalarının sebepleri ne olabilir? Neden Allah’ı (cc) inkâr ederler? Delilleri veya nedenleri nedir, neden kaynaklanabilir? Ayrıntılı Cevap İnkârcıların dinler ve özellikle İslam aleyhine olan tavrı, yerinde incelenmesi gereken değişik siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenler taşımaktadır. Ama detaylı bir şekilde bu...