“Nefsani istekler ve şehvet sebebiyle akıl ortadan gider.” Gurer’ul-Hikem, 5180 İmam Ali (a.s)

Etiket - kadın

Kadının Zarifliği

Soru Kadın zarif bir varlık mıdır, yoksa zayıf bir varlık mıdır? Kısa Cevap Kur’an’a göre kadının makamı çok yüksektir. Kur’an yaratılış yönünden kadın ve erkeğin aynı cinsten olduğunu söylemekte ve insanlıkta bir bilmektedir. Bu semavî kitap özel ilahi lütufa nail olan, vahyin rububî makamına çıkan ve meleklerin konuştuğu kadınlardan bahsetmiş,...

İslamiyet’te Kadının Şahsiyeti ve Konumu

Soru İslam dininin kadına bakış açısı nasıldır ve onun için nasıl bir konum belirlemiştir? Ayrıca onlar da tıpkı erkekler gibi midirler? Kısa Cevap İslam, insanın tekâmülünü hedef edinmiştir. Bu açıdan da kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. İslam açısından önemli olan kadınlık veya erkeklik değil, kendini yetiştirme ve...