“Eğer kulak vermiş veya akıl etmiş olsaydık, çılgın alevli cehennemlikler içinde olmazdık” derler.” Mülk, 10

Etiket - kadının zarifliği

Kadının Zarifliği

Soru Kadın zarif bir varlık mıdır, yoksa zayıf bir varlık mıdır? Kısa Cevap Kur’an’a göre kadının makamı çok yüksektir. Kur’an yaratılış yönünden kadın ve erkeğin aynı cinsten olduğunu söylemekte ve insanlıkta bir bilmektedir. Bu semavî kitap özel ilahi lütufa nail olan, vahyin rububî makamına çıkan ve meleklerin konuştuğu kadınlardan bahsetmiş,...