“Cömertliğin afeti, fakirliktir.” Gurer’ul-Hikem, 3951 İmam Ali (a.s)

Anne Olarak Kadının Değeri

Anne Olarak Kadının Değeri

 

Cennet annelerin ayagı altındadır

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Anaya iyi davranın." (Nisa Suresi / 36)

"Anaya iyilik edin" (Enam Suresi /151)

"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et." (İsra Suresi, 23-24)

"Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur." (Lokman Suresi, 14)"Biz insana, ana-babasına iyiliketmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et." (Ahkaf Suresi, 15

Bir gün Resulullah'a (s.a.a) biri sorar:

– Benim kendisine hizmet ve ülfet etmeme, insanlar içinde en layık ve en haklı olan kimdir? Resulullah efendimiz:

– Anandır.

– Sonra kimdir?

– Sonra anandır.

– Sonra kimdir?

– Sonra anandır, buyurdular. O zat gene :

– sonra kimdir, deyince Peygamber Efendimiz buyururlar:

– Sonra babandır.

Bu hadiste, anaya ihsanın üç kere tekrar olunması, ananın evlat üzerinde, babanın üç misli iyilik ve ihsan hakkı oılduğunu ifade eder. Bunlar, hamilelik yorguluğu, doğurma eziyeti ve emzirmeye karşı sayılabilinir.

Anne'ye günah olan bir şeyi emretmedikçe itaat etmek vacipdir. Hatta onun iznini almadan gönüllü olarak cihada katılmak bile caiz değildir. Hatta Resulullah (s.a.a) bu durumda olanları geri çevirmiş izin almalarını istemiştir.

Oğul nafile namaz kılarken, annesi kendisine seslense, ona eziyet vermemek için namazı bozması gerekir. Hatta bazı İslam alimleri, farz olsun nafile olsun mutlaka namazı bozmak gerektiğini genel bir kaide olarak kabul etmişlerdir.

Resulullah efendimiz, beni İsrail zamanında yaşayan Cüreyc isimli bir rahibin kıssasını anlatarak bu konuda ümmetine ders vermiştir.

Cüreyc namazda iken, annesi ona seslenmişti. Cüreyc bir müddet namazı bozup, bozmamak hususunda tereddütten sonra namazını kılmaya devam etmişti. Annesi bir kaç kere seslenmesine karşın cevap alamayışından eza duymuş, oğluna beddua etmişti. Daha sonra Cüreyc bu bedduaya aynı aynına uğradı.

İslam'a göre, ana kafir olsa bile, mümin olan evladının iman ve itikadına ilişmedikçe, ona ihsan ve güzellikle muamele etmesi evladı üzerine vaciptir.

Nitekim, birinci halife Ebubekir'in kızı Esma'ya müşrik olan annesi Kuteyle ziyarete gelmişti. Ona ikram edip  etmeme husususnda tereddüte düşen  Esma durumu Resulullah'tan sormuş. O'da "Evet, anana sıla ve iltifat et" diye buyurmuşlardı.

Anne hukukunun yüksekliği hususunda en meşhur hadis-i  şerif şudur: "Cennet annelerin ayagı altındadır"

İşte bütün bu ayet ve hadislerden anlaşılacağı üzere, İslamiyet anne olmak haysiyetiyle kadına en büyük, en muhterem bir mevkii vermiştir.

——————————————————————————–

1) Kur'an-ı Kerim Meali

2) Müslim

3) İslamda Kadın Hakları, Mehmet Dikmen