Hilim (tahammüllü olmak), alimin elbisesidir; o halde kendini ondan soyutlama. (El-Kafi, c.8, s.55) İmam Muhammed Bâkır (a.s)

Etiket - masumiyet

İsmet (Masumiyet) Makamı

Soru İsmet kavramını açıklayabilir misiniz? Masum İmamlar’ın (a.s) dışında başkaları da ismet makamına ulaşabilirler mi? Kısa Cevap İslâmî inanç sisteminde ismet makamına sahip olan kimseye masum denmektedir. Masum, Allah’ın özel lütfüyle her türlü günah ve kötü işlerden kendini uzak tutan, en küçük bir hata, yanlışlık yapmayan kimsedir. Ama böyle...