Sirke balı bozduğu gibi, gazab da imanı bozar.el-Kafi, c. 2, s. 302 Hz. Muhammed (s.a.a)

Etiket - tesettür

Kadının Örtünmesi

Soru Lütfen kadının örtünmesinin sınırları hakkında bir hadis veya kadının yüzünün açık olmasının caiz olduğunu açıklayan bir hadis zikrediniz. Kısa Cevap Nur Sûresinin 31’inci âyeti ve birçok rivayetlerde örtünmenin sınırları açıklanmıştır. Allah Teâlâ, zikredilen âyette şöyle buyurmaktadır: “Mümin kadınlara da söyle: Bakışlarını kontrol etsinler ve mahrem yerlerini korusunlar. Açıkta olanı...