Yeni Kitaplar

 • Faiz

  Faiz, iktisadî hayatın en eski problemlerinden biridir. Faize meşruluk kazandıran devirler, bütün&uum ...
 • Hz. Ali'nin (a.s) Yönetim Tarzı

  Hz. Ali (a.s), bir devlet adamı olarak devletin her alanında, bulunmuş olduğu şartların elverdiği kadarıyla yenilikle ...
 • İki Sure (Örnek Eğitmen - Örnek İnsan)

  Yüce Allah’ın Kur’an’ı Peygamber’ine (s.a.a) göndermesindeki en büyük gay ...
 • Kur'an'dan Esintiler

  Kur’an, âlemlerin Rabbi namına bir ilahî hitaptır. Bütün kâinatın Sahibi, büt& ...

Son eklenen Makale ve Sohbetler

Takvim
istanbul - turkey
05:48İmsak 07:26Güneş 12:03Öğle 17:02Akşam 22:59Gece Yarısı
Pazartesi 22 Aralık 2014
 • Yapım Aşamasındadır
 • Yapım Aşamasındadır
 • Yapım Aşamasındadır
 • Yapım Aşamasındadır

Kısaca

Hz. Muhammed'in Hayatı

Resulullah (s.a.a), Fil yılı, Rabiulevvel ayının on yedisinde (M.570’de) Cuma günü şafak vakti Mekke şehrinde dünyaya geldi.[1] Resulullah (s.a.a)’in değerli babası, Abdullah bin Abdulmuttalip bin Haşim bin Abdumenaf idi; değerli annesi ise Veheb bin Abdumenaf’ın kızı Amine idi. Görüldüğü gibi her iki şahsiyetin akrabalık bağı Abdumenaf’da birleşiyor. Hz. Peygamber’in mübarek ismini, İlahi emir gereği Muhammed[2] künyesini ise Ebu’l Kasım[3] koydular. İmam Bakır (a.s)’ın buyurduğuna göre, Hazretin doğumunun yedinci günü Ebu Talib, Peygamber (s.a.a) için bir kurban kesti ve akrabalarını misafirliğe davet ederek şöyle…
Hz. Muhammed (s.a.a)
“Zandan sakının. Şüphesiz zan en yalan sözdür. İnsanların konuştuklarını dinlemeyin ve ayıplarını araştırmayın.” Sahih-u Muslim, 2563

İlgili Makaleler

İmam Ali (a.s)
“Dünya mutsuzların arzusu, ahiret ise mutluların zaferidir.” Gurer’ul Hikem, 694-695

İlgili Makaleler

İslam Dünyasının Kültür Birliği
Vahdet ve Birlik

İslam Dünyasının Kültür Birliği

Vahdet her şeyi kapsar. Tevhit Arapçada  وحد، یوحد، توحیداً kelimelerinin mastarı veya fiil ismi olup hareketten ari bir mahiyete sahiptir. Başka bir ifade ile tevhit; isim ve fiilden değişim olup ayrılık ve tefrikadan birliğe doğru giden yani hareketten sebata doğru bir yol izleyen bir süreçtir. Arap ve İslam dünyasında itici ve çekici birçok etmen vardır. Eğer merkezi yapı güçlü olursa Afrika ve Asya’daki haşiyeyi etrafında toplar. Keza eğer merkezi yapı zayıf olursa haşiye ve etraflar…