İbret almak, hayırsever bir uyarıcıdır. Tefekkür eden kimse ibret alır, ibret alan kimse kenara çekilir ve kenara çekilen kimse salim kalır. İbret almak insanı doğru yola sürükler. el-Bihar, 78/92/101 İmam Ali (a.s)

Hz. Fatıma ve Dersler

Hz. Fatıma ve Dersler

  O’nun hayatının bütün yönleri birer dersti insanlar için. Tevella teberra, müşterek hedef uğruna eşle omuz omuza mücadele, işlerde sefa ve ihlâs, göreve bağlılık, insanlara yardım, hakkı beyan, fedakârlık, zalimler karşısında sebat, hicap dersi ve daha niceleri.

Babaya saygı, babanın hakkını savunma, haklarına riayet, eşinin yarı yaveri, ahdine bağlı bir anne, eğitmen, şefkatli ve iman ve ahlak öğreten ve daha birçok özellik. Kısaca Muhammed (s.a.a) mektebinin bir örneği!

Ders almanın sırları

  Hz. Fatıma’nın sevenleri saadet yolunun takipçileri olduklarına göre, onun hayatını incelerken şu hususlara dikkat etmesinde fayda vardır:

  1- Hz. Fatıma ve tevhit, takva, varlık boyutlarını geliştirme, kişisel hayatı ve kendini yetiştirme yolundaki çabası.

  2- Allah’la olan irtibatı, ibadeti, itaati, teslimiyeti, istimdat, tevekkül, hedef, Allah korkusu ve ümit.

  3- İnsanlarla olan irtibatı, baba, anne, aile fertleri, eş, çocuklar, hizmetçiler, dost, düşman, mümin, kâfir, müşrik ve münafık.

  4- Dünya, dünyanın değeri, ondan beklenti, dünyadaki vazifesi, tutum ve bakış açısı.

  5- Bu dünyanın olayları, nimetler, su, toprak, hayvan, hak, batıl, gelişimin sebep ve manileri, görünen ve görünmeyen unsurlar.

  6- Siyasi gerçekler, sosyal, ekonomik, kültürel, fakirlik ve zenginlik ve bu ikisinin doğurduğu olgular.

  Bu inceleme ve araştırmaların sonucu yollar aydınlanır. İşte o zaman hayatımızı bu marifetin üzerine oturtmak için güçlü bir azim ve iradeye ihtiyacımız var.

Bir senettir Fatıma (a.s.)

  Fatıma (a.s.) batıl karşısında hakkın, diğerlerinin karşısında Müslüman kadının senedidir. Kadının tanınmasının ve değerinin, rüştünün, kemalinin senedidir. İdeal bir eş, değerli bir anne örneği, toplumun bir uzvu, kadınların hidayet meşalesi, yakarış timsali ve örtünmenin örneği!

Fatıma (a.s.) Mazlumluğun senedidir… Bugün aramızda değil ama ümmetin kurtuluşu ve ıslahı için uğraşının dertli nalelerinin hatıraları bugünkü gibi kulaklarımızı çınlatmaktadır.

 Mazlumca şahadeti, hakkın ve meçhul kabrinin ilanı için tarihin kalbine dikilmiş bir bayrak oldu. Selam olsun O’na, babasına, eşine ve çocuklarına.

  Adamın birisi hanımını Hz. Fatıma'ya (a.s.) göndererek "Git Resulullah'ın kızına sor ki, acaba ben sizin Şialarınızdan mıyım? dedi.

  Kadın Hz. Fatıma'ya gelip sorunca, şöyle buyurdu:

"Eğer bizim emrettiklerimize amel edip, nehy ettiklerimizden kaçınıyorsa, evet bizim Şialarımızdan (takipçilerimizden) sayılır; yoksa değil."

  Kadın dönüp kocasına aynen cevabı aktardı. Bu cevabı duyan kocası: "Eyvah!" dedi, kimdir günahtan, hatalardan (tamamen) uzak kalabilen? O halde ben ebedi olarak ateşte kalacağım. Kadın tekrar Hz. Fatıma'ya dönüp kocasının bu tepkisini iletince, Hz. Fatıma bu sefer şu cevabı verdi:

  "Kocana söyle ki zannettiği gibi de değildir. Bizim (gerçek) Şialarımız cennetin en seçkinlerindendir. Ancak bizi sevip de (her) emir ve nehyimize uymayanlar; onlar bizim (gerçek) Şiamız değillerdir; fakat bununla birlikte yine de temizlendikten sonra cennete gireceklerdir. Şöyle ki; başlarına gelen sıkıntı ve belalarla günahları temizlenir. Bunlarla da temizlenip bitmezse, kıyamet ve mahşer günü arasındaki sıkıntı ve zorluklarla temizlenirler; bununla da bitmezse bu sefer cehennemin üst tabakasında azaplanarak temizlenir ve bilahare Allah bizim muhabbetimiz hürmetine onları cehennemden kurtarır yahut biz onları kendi yanımıza götürürüz."

   Bir kadın, Hz. Fatıma'nın (a.s) yanına gelip şöyle dedi: "Benim zayıf bir annem vardır; onun namazıyla ilgili soruları vardır; cevaplarını sizden öğrenmem için beni buraya gönderdi." Hz. Fatıma onun bir sorusunu cevaplandırdı. O başka bir soru sordu; Hz. Fatıma (a.s) onu da cevaplandırdı; böylece on soruya kadar sordu ve cevaplarını aldı. Bunun üzerine çok soru sorduğu için utanarak şöyle dedi: "Size fazla zahmet vermiş olmayayım, ey Allah'ın Resulü'nün kızı." Hz. Fatıma şöyle buyurdu: "Ne kadar sorun varsa, hiç çekinmeden sor. Acaba bir adam, ağır bir yükü, bir gün boyunca, bir damın üzerine çıkarmak için bin dinar karşılığında kiralanırsa, bu iş ona zor gelir mi?" O kadın hayır dedi. Hz. Fatıma şöyle devam etti:

"Öyleyse bilmelisin ki ben senin her sorunun cevabını vermek karşılığında, yerle Arş'ın arasını dolduracak inciden daha fazla bir mükafatla karşılaşacağım için, bu iş bana zor gelmemelidir."