“Eğer kıyamet gelip çatarda sizden birinin elinde bir fidan olursa, kalkıp bu fidanı dikmeye gücü olduğu taktirde onu diksin.” Kenz’ul Ummal, 9056 Resulullah (s.a.a)

Câferi Mezhebine Göre Duâlarıyla Abdest Alımı

Câferi Mezhebine Göre Duâlarıyla Abdest Alımı

 

1.NİYET EDİLİR : Allâhummâ inni neveytü en etevaddau kurbeten leke.

     Meali : Allahım, senin rızan için abdest almaya niyet ettim.

2.  ELLER : Eller, bileklere kadar parmak aralarını iyice oğuşturarak yıkanır :

     Sübhânellezi ce  alal mâe tahuren vel-Kurân'a nura.

     Meali  : Suyu temiz ve Kuran'ı nur kılan Allah'ı tesbih ederim.

     3.  AĞIZ  : Ağıza üç defa su alınır  ve ağız çalkalanır :

     Allâhummâ askini min nehr'il Kevser lâ   azmehu ba  dehu ebedâ.

     Meali  : Allahım, bana Kevser havuzundan su içir ki, ondan sonra ebediyyen susamıyayım.

     4.   BURUN : Buruna sağ elle üç defa su çekilir ve burun iyice temizlenir :

    Allâhummâ eşmimni râiheten min revâih'el Cenneh.

    Meali  : Allahım, Cennet kokularından bana koku koklat.

     5.  YÜZ  : İki avuç su doldurarak yavaşça yüze bırakılır. Ve üç defa :

    Allâhummâ bayyid vechi yevme tebyaddu vücuhün ve tesveddü vücuh.

    Meali  : Allahım, bir takım yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde benim yüzümü ağart.

    6.   SAĞ KOL  : Dirsek yukarısından parmak uçlarına kadar aşağıya doğru yıkanır :

    Allâhummâ âtini kitâbi bi yemini ve hâsibni hisâben yesiyrâ.

    Meali  : Allahım, kitabımı sağımdan ver ve beni hesaba kolay çek.

    7.  SOL KOL  : Dirsek yukarısından parmak uçlarına kadar aşağıya doğru yıkanır :

     Allâhummâ lâ tu  tini kitâbi bişimâli velâ tühâsibni hisâben yesiyrâ.   

     Meali  :  Allahım, kitabımı solumdan verme ve beni zor bir hesapla sorgulama.

    8.  BAŞ  : Sağ elimizle başımızın ön kısmı arkadan öne doğru meshedilir :

    Allâhummâ harrim şe  ri   alannâr.

    Meali  : Allahım, saçlarımı Cehenneme haram kıl.

    9.  KULAK  :  Her iki kulak serçe parmaklarla hafifçe oğuşturulur : 

     Allâhummâ ec  alni mimmen yestemi  ünel kavle feyettebi  üne ahseneh.

     Meali  :  Allahım, beni sözü duyup, onun en güzeline uyanlardan kıl.

   10.  ENSE  :  Arkadan öne doğru meshedilir :

     Allâhummâ a  tik rakbeti minen nâr.

     Meali :  Allahım, ensemi ateşten azad et.

   11.  SAĞ AYAK  :  Sağ ayak sol elle topuklardan beş parmak üstüne doğru meshedilir :

    Allâhummâ sebbit kademeyyi   alassırât, yevme tezillü bihil akdem.

     Meali  :  Allahım, birtakım ayakların kayacağı günde sırat üzerinde iki ayağımı sabit kıl.

   12.  SOL AYAK  :  Sol elle topuklardan beş parmak üstüne doğru meshedilir.(Aynı dua okunur)

   13.  SON OLARAK :  Eller bileklere kadar yıkanır ve abdest bu dua ile tamamlanır : 

   Allâhu ekber, eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh.