İnsan, ihsan ve muhabbetin kölesidir. Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kilem, s. 385. İmam Ali (a.s)

Câferi Mezhebine Göre Duâlarıyla Abdest Alımı

Câferi Mezhebine Göre Duâlarıyla Abdest Alımı

 

1.NİYET EDİLİR : Allâhummâ inni neveytü en etevaddau kurbeten leke.

     Meali : Allahım, senin rızan için abdest almaya niyet ettim.

2.  ELLER : Eller, bileklere kadar parmak aralarını iyice oğuşturarak yıkanır :

     Sübhânellezi ce  alal mâe tahuren vel-Kurân'a nura.

     Meali  : Suyu temiz ve Kuran'ı nur kılan Allah'ı tesbih ederim.

     3.  AĞIZ  : Ağıza üç defa su alınır  ve ağız çalkalanır :

     Allâhummâ askini min nehr'il Kevser lâ   azmehu ba  dehu ebedâ.

     Meali  : Allahım, bana Kevser havuzundan su içir ki, ondan sonra ebediyyen susamıyayım.

     4.   BURUN : Buruna sağ elle üç defa su çekilir ve burun iyice temizlenir :

    Allâhummâ eşmimni râiheten min revâih'el Cenneh.

    Meali  : Allahım, Cennet kokularından bana koku koklat.

     5.  YÜZ  : İki avuç su doldurarak yavaşça yüze bırakılır. Ve üç defa :

    Allâhummâ bayyid vechi yevme tebyaddu vücuhün ve tesveddü vücuh.

    Meali  : Allahım, bir takım yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde benim yüzümü ağart.

    6.   SAĞ KOL  : Dirsek yukarısından parmak uçlarına kadar aşağıya doğru yıkanır :

    Allâhummâ âtini kitâbi bi yemini ve hâsibni hisâben yesiyrâ.

    Meali  : Allahım, kitabımı sağımdan ver ve beni hesaba kolay çek.

    7.  SOL KOL  : Dirsek yukarısından parmak uçlarına kadar aşağıya doğru yıkanır :

     Allâhummâ lâ tu  tini kitâbi bişimâli velâ tühâsibni hisâben yesiyrâ.   

     Meali  :  Allahım, kitabımı solumdan verme ve beni zor bir hesapla sorgulama.

    8.  BAŞ  : Sağ elimizle başımızın ön kısmı arkadan öne doğru meshedilir :

    Allâhummâ harrim şe  ri   alannâr.

    Meali  : Allahım, saçlarımı Cehenneme haram kıl.

    9.  KULAK  :  Her iki kulak serçe parmaklarla hafifçe oğuşturulur : 

     Allâhummâ ec  alni mimmen yestemi  ünel kavle feyettebi  üne ahseneh.

     Meali  :  Allahım, beni sözü duyup, onun en güzeline uyanlardan kıl.

   10.  ENSE  :  Arkadan öne doğru meshedilir :

     Allâhummâ a  tik rakbeti minen nâr.

     Meali :  Allahım, ensemi ateşten azad et.

   11.  SAĞ AYAK  :  Sağ ayak sol elle topuklardan beş parmak üstüne doğru meshedilir :

    Allâhummâ sebbit kademeyyi   alassırât, yevme tezillü bihil akdem.

     Meali  :  Allahım, birtakım ayakların kayacağı günde sırat üzerinde iki ayağımı sabit kıl.

   12.  SOL AYAK  :  Sol elle topuklardan beş parmak üstüne doğru meshedilir.(Aynı dua okunur)

   13.  SON OLARAK :  Eller bileklere kadar yıkanır ve abdest bu dua ile tamamlanır : 

   Allâhu ekber, eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh.