Arzuları geniş olanın amelleri kısa olur. el-Bihar, 77/421/40 İmam Ali (a.s)

İnsan ve İrade

51.   İnsanın irade ve özgürlüğü, kesin ve açık bir gerçektir ve insan aşağıda işaret edeceğimiz çeşitli yollarla bunu anlayabilir: a) Herkesin vicdanı, insanın bir şeyi yapıp yapmamaya karar vermekte serbest olduğuna tanıklık eder ve bu apaçık konuda şüphe eden kimsenin, hiçbir açık hakikati kabul etmemesi gerekir. b) Herhangi bir toplumda -ister...

Kaza ve Kader

48.   Kaza ve kader, Kitap ve sünnette geçen ve aklî delillerle de teyit edilen İslâm'ın kesin inançlarındandır. Kaza ve kader hakkında birçok ayet vardır; onlardan bazıları şöyledir: Kur’ânı Kerim kader hakkında şöyle buyuruyor: Biz her şeyi bir kadere (ölçüye) göre yarattık.[1] Yine şöyle buyuruyor: Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın, ama...

Adl-i İlâhî

44.   Tüm Müslümanlar Allah'ı adil bilmektedir ve adalet Allah'ın cemal sıfatlarından biridir. Bu inancın temeli, Allah-u Teâlâ'nın Kur’ânı Kerim'de her türlü zulümden tenzih edilişi ve O'nun "adaleti ayakta tutan, uygulayan" olarak anılmasıdır; nitekim şöyle buyuruyor: Allah zerre kadar haksızlık etmez.[1] Ve yine şöyle buyuruyor: Allah insanlara hiç zulmetmez.[2] Başka bir yerde ise şöyle...